Знанията на древнокитайските мъдреци и диетите на френските учени са безсилни при планирането на пола на бъдещото дете.
От древни времена съпружеските двойки, мечтаещи за раждане на дете от определен пол, прибягвали до прилагането на най-различни трикове.

И през XXI век някои от бъдещите родители все още използват древните китайски методики, лунните календари и други, често твърде далечни от съвременната наука, теории.

1. МИТ №1 – древнокитайският метод и японските таблици

Въпреки че повечето жени с раждането на децата си опровергават тези известни таблици, те все пак остават популярни. Освен това, китайските учени твърдят, че чрез прилагането на древнокитайския метод се постига точност от 98%.

Полът на бъдещото дете се определя с помощта на таблица, която използвали още в Древен Китай, като в нея се съвместяват две величини – възрастта на бъдещата майка и месецът на зачеването.

Още един метод, произхождащ от Далечния Изток, се състои в планирането на пола на бъдещото дете вече с помощта на 2 таблици. В първата таблица, използвайки месеците на раждането на двамата родители, се намира т. нар. семейно число.

Вече във втората таблица получената величина показва, в кои месеци от годината шансовете за зачеване на момче или момиче са най-големи.

2. МИТ №2 – теорията за обновяване на кръвта

Според някои учени, кръвта притежава свойството да се обновява на определени интервали от време, а периодичността на този процес зависи от пола на човека. Така например, при жените кръвта се обновява веднъж на 3 години, а при мъжете 1 път на 4 години.

Предполага се, че състоянието на кръвта се изменя от максимум в началото на времевия цикъл до минимум в неговия край. Според тази теория, ако последно кръвта се е обновила при бащата, се ражда момче и обратно.

Планирането на пола на бъдещото дете е възможно с помощта на математически разчети, като се раздели възрастта на всеки от бъдещите родители съответно на 3 или 4 и така се определи коя кръв е по-млада.

Поддръжниците на метода предполагат, че по-младата кръв ще определи и пола на бъдещото дете. Ако резултатът е еднакъв или равен на нула, то тогава се предполага, че съществува голяма вероятност за раждането на близнаци.

3. МИТ №3 – теорията за лидерството

Съвсем далече от съвременната наука е така наречената теория на лидерството, съгласно която на пола на детето влияят взаимоотношенията на съпрузите в семейството. Поради в семействата, където лидерската позиция принадлежи на бащата на бял свят най-често се появява дъщеря и обратно.

Това се обяснява с факта, че когато женското начало е потиснато, то природата „ се разпорежда“ за възстановяване на равновесието и се съответно се ражда момиче.

4. МИТ №4 – френска диета

Този метод се появил благодарение на френските учени, които изследвали особеностите на хранене в семействата, където се раждат само момичета или само момчета. Така те установили, че родителите на момчетата предпочитали храни, богати на калий и натрий, а тези на момичетата – на калций и магнезий.

5. МИТ №5 – влиянието на стреса

Последните изследвания, проведени от американски учени от Университета Бъркли, показват, че в периоди на стрес и катаклизми се раждат момичета.

Тези изводи те направили, наблюдавайки раждаемостта в Япония след силното земетресение през март 2011 – в близките до епицентъра райони на бял свят идвали повече момичета, а в отдалечените провинции подобни тенденции не били наблюдавани.

За полът не детето отговаря бащата

Посочените по-горе методи не са подкрепени от никакви научни доказателства.