Наркозата е неизменна част от повечето хирургични интервенции. Страховете пред пълната упойка са до голяма степен свързани с разпространените митове за анестезията, които ние ще опитаме да развенчаем в тази статия.

Мит №1 – наркозата води до сериозни усложнения

Действително, когато анестезиологията едва се е зараждала, то наркозата е водела до усложнения в 60-70% от случаите. Днес такива се наблюдават само в 1-2% от случаите.

Обикновено появата на усложнения е свързано с алергични реакции към въвежданите в тялото препарати. За най-опасното усложнение от пълната упойка се смята анафилактичния шок, който се развива само в 1 на 10 хиляди случая.

Там всичко много зависи от лекарят анестезиолог. Ако е опитен специалист, то вероятността от развитие на усложнения се свежда до нула.

Развитието на странични ефекти е възможно вече след излизането от пълната упойка. Някои пациенти изпитват неразположение, гадене, световъртеж и повръщат. Но това са временни явления, които изчезват до няколко часа.

Важно!

Наркозата може да се отрази неблагоприятно на сърдечната функция. Анестезиологът трябва да използва помощта на кардиолог и на терапевт за адекватна подготовка на пациента за предстоящата наркоза.

Мит №2 – след наркоза човек може и да не се събуди

За съжаление, по време на операции може да се случи смърт. Но преобладаващото мнозинство от тях не е свързано с действието на наркотичните медикаменти.

Обикновено смъртните случаи настъпват в резултат на форс-мажорна ситуация или човешки фактор. Трябва да се признае, че у нас не достигат квалифицирани лекари-анестезиолози.

А претовареният от работа анестезиолог сериозна и дори фатална грешка.

Мит №3 – под наркоза човек сънува еротични сънища

Преди няколко десетки години това явление наистина се е наблюдавало, поради използването на наркотичното вещество сомбревин. Но днес този препарат е забранен за използване при пълна упойка.

И започват да го забраняват съвсем не, заради еротичните сънища, а същото сомбревинът предизвиква алергични реакции и редица други сериозни усложнения.

Мит №4 – наркозата може да се прекъсне по време на операцията

Теоретично това е възможно, но опитният лекар анестезиолог подбира препарати за наркоза, изхождайки от теглото на пациента и редица други особености на организма му.

С помощта на автоматични дозатори медикаменти се подават в кръвния поток на болния по време на операция.

И апаратурата контролира количеството на постъпващите препарати и при отклонение от нормите се правят определени корекции.

Мит №5 – пълната упойка не действа, ако човек е в състояние на алкохолно опиянение

Въпреки че това е заблуждение, реални основания за това твърдение все пак има. Всичко това се дължи на факта, че при употребата на спиртни напитки някои лекарствени препарати се изхвърлят от организма в ускорен режим. В този случай това се отнася за лекарствените препарати, използвани за наркоза.

Това означава, че ако човек е в състояние на алкохолно опиянение, то може да се необходими допълнително количество медикаменти за въвеждането му в състояние на дълбока наркоза.

Но все пак следва да се отбележи, че в състояние на алкохолно опиянение чувствителността за болка значително намалява, а ако количеството употребен алкохол е много голямо, човек не помни и нищо.

Затова ако се налага спешна операция на човек в състояние на дълбоко алкохолно опиянение, то може да се наложи въвеждането в състояние на наркоза, макар че тази преценка се прави от съответния анестезиолог.