Хората, прекарали инфаркт на миокарда, са особено уязвими и влизат в групата на хората, при които е възможно повторение на това опасно заболяване.

Но много пациенти се отнасят учудващо безотговорно към своето здраве, дори след като са преживели подобно опасно заболяване. С настоящата статия ще ви запознаем с основните правила, позволяващи да се защити сърцето от повторен инфаркт.

Какво е това повторен инфаркт на миокарда?

Инфарктът принципно е тежко заболяване, след което, в най-добрия случай, на сърцето остава слединфарктен белег – в най-лошия – в 10-15% от случаите – пациентът загива.

Това вече само по себе си води до частична загуба на функцията на сърцето. Например, в 97% от случаите у човек се развива нарушение на сърдечния ритъм.

Това се обяснява с факта, че електрическият импулс се разпространява неравномерно по сърцето заради участъка от загинала тъкан.

Говорят за 2 разновидности на повторен инфаркт:

• Рецидивиращ, тоест инфарктът се е развил в 2-месечен период след първия. Този период се смята за остър, и в това състояние пациентът е особено уязвим;
• Същинският повторен инфаркт, тоест заболяване, което се развило след 2 и повече месеца след първия инфаркт;

По размерите на огнището на увреждането се различава малък и мащабен инфаркт.

Лекарите посочват, че повторният инфаркт е абсолютно непредсказуем. В най-добрия случай, новите огнища на некроза – загиване на сърдечния мускул, възникват на достатъчно разстояние от постинфарктните белези, образували се при първичен инфаркт.

Такива пациенти могат относително успешно да преживеят втория, и дори третият. Известен е случай, когато човек е прекарал 9 инфаркта за своя живот.

Но не трябва да се разчита на такава устойчивост на организма. В най-лошия случай повторният пристъп е смъртоносен за човека.

Тревожна статистика на повторните инфаркти

Според статистиката, в САЩ пристъпът на инфаркт на миокарда застига своята поредна жертва на всеки 4 секунди. Най-често, от инфаркта боледуват хора над 45 години.

Наблюденията показват, че в следващите 5 години след хоспитализацията с пристъп на инфаркт се повтарят при 21% от жените и 17% от мъжете.

Според други данни, при всеки четвърти човек, преживял инфаркт, през следващите 4 години се развива сърдечна недостатъчност.

1. Прием на лекарства в съответствие с указанията на лекаря

Според изследванията, повече от 30% от пациентите със заболяване на сърцето не съблюдават плана за медикаментозното лечение.

Някои от тях показват, че половината от прекаралите инфаркт спират да пият лекарства, след като излязат от болницата.

2. Постоянно наблюдение от кардиолог

Пациентите, които по една или друга причина не минават редовно изследване при кардиолог, попадат в болница с повторен инфаркт 10 пъти по-често.

3. Преминаване на програма на кардиорехабилитация

Смъртността сред пациентите, които са се отказали или твърде рано са престанали да изпълняват предписаната от лекарите програма за рехабилитация след инфаркт на миокарда, е с 42% по-висока, сред хората, прекарали това заболяване, но напълно завършили курса по възстановяване.

4. Понижаване на рисковите фактори

Здравословният начин на живот и контролът на ключовите рискови фактори позволяват в значителна степен да се намали вероятността от повторен инфаркт или необходимостта от операции на сърцето.

5. Социална подкрепа

Пациентите, които нямат такава – от близките хора или от специалните служби – резултатите от лечението са по-лоши, отколкото при подкрепяните им другари по нещастие.