Тези мини революции се очакват с нетърпение.

В науката и медицината всяка година се случва по нещо ново, което прави терапията по-ефективна, а поставянето на диагнози по-точно, профилактиката е по-ефективна.

Едни събития и изменения са по-очаквани, а за други се знае малко.

Кои са пробивите, които предстоят в медицината през 2023 г.

Събрахме 5 събития в медицината, настъпването на които през 2023 г. много би ни зарадвало. И шансовете те да се случат наистина са доста големи.

1.Създаване на универсална ваксина против грип и Ковид

През последните години светът бе ангажиран с борбата с коронавирусната инфекция, а сезон 2022/2023 г. се бележи от настъпваща грипна епидемия, този вирус реши да напомни за себе си с пълна сила.

Експертите напомнят, че в случаите на коронавирусна и грипна инфекция най-доброто решение е ваксинацията.

Изследователски групи от няколко държави са заети с разработването на универсални ваксини, препарати, които предпазват от двете болести едновременно – и от грип, и от ковид.

Компаниите БиоНтех заедно с Файзър предлагат използване за тази цел препарати на основата на микро РНК. Фаза I на клиничните изпитвания започна през ноември 2022 г. – предполага се, че ваксината ще предпазва едновременно от няколко щама на грип и коронавирусна инфекция.

2.Нови патогени с потенциал да предизвикват пандемии

Очаква се през 2023 г. СЗО да публикува преразгледан списък с патогени, предизвикващи най-голяма опасност. Над списъка работят повече от 300 учени от различни държави.

Тяхната задача е да определят тези патогени, които могат да предизвикват епидемични взривове и пандемии в бъдеще. За последен път списъкът бе обновен през 2018 г. и сега е необходимо преразглеждане. Това е необходимо, за да се определи до колко лекари и учени са готови за борба с пандемиите.

Още една задача, която е особено важна след пандемията от коронавирусна инфекция, е да се направи оценка на риска от разпространение на болестта Х, хипотетично заболяване, предизвикано от неизвестен патоген.

3.Разрешават редактиране на генома и на хора

Редактирането на генома е мощен инструмент, с помощта на който можем да се справим с неизлечими към ден днешен заболявания. Засега този метод се прилага на хора само с експериментална цел.

2023 г. може да се ознаменува с това, че е издадено разрешение за клинично използване на системи за редактиране на генома Криспър за лечение на бета-таласемия и сърповидно-клетъчна анемия.

Протоколът за лечение на тези две хематологични наследствени заболявания е разработен от две компании. Вече е установено, че този подход работи и позволява да отпадне необходимостта от постоянни преливания на кръв, от които се нуждаят тези пациенти.

4.Поява на лекарства срещу болестта на Алцхаймер

Продължителността на живота се увеличава, човечеството остарява, броят на хората с деменция се увеличава.

Болестта на Алцхаймер е една от най-разпространените форми на деменция, а също и заболяване, за което засега няма лекарства.

До края на януари 2023 г. се очаква публикуване на резултати от важно клинично изследване. Препаратът на основата на моноклонални антитела леканемаб, създаден от две компании, се смята за перспективно лекарство за лечение на болестта на Алцхаймер.

Вече е доказано, че този препарат способства за намаляване с 27% на когнитивните способности при хора в ранен стадий на болестта.

Създаването на лекарства за лечение на деменция е приоритет за множество фармацевтични компании по цял свят, все още няма ефективно лекарство, което може да забави съществено да забави болестта или да я излекува напълно, няма.

5.Персонални медицински помощници

Тенденция от последните години е превантивна медицина, ранна профилактика и наблюдение на важни здравни показатели или дистанционни устройства.

Развитието на това направление е тясно свързано с прогреса в телемедицината, която направи голям прогрес в периода на пандемиите.

През 2023 г. в някои европейски държави започва експериментално използване на персонални медицински помощници.

Това са специални устройства, които ще проследяват здравословното състояние на хора с хронични заболявания, основно с хипертония и захарен диабет.

Участниците в експериментите получават умни часовници, глюкомери и гривни, които ще проследяват важни параметри – всички тези данни автоматично се изпращат на лекар чрез специално приложение, инсталирано на телефона.

Експериментът ще продължи до 2025 г. и ще обхване няколко европейски държави.