Това просто упражнение ни помага за повишаване на продуктивността, качеството на живот и да разбираме себе си по-добре.

Всеки ден ни изникват хиляди мисли. Някои от тях са безполезни, други се отнасят към ежеминутните задачи. Но има и такива, които биха били много подходящи за бъдещето.

Това са идеи по подобряване на работния процес, творчески измислици, неща, които бихме могли да направим.

Единственият начин да не загубим тези размишления, е да ги фиксираме в някакъв вид. Това е ценна информация, която помага при вземането на решения и за подобряване на качеството на живота.

Ето 5 вида мисли, които да си записваме всеки ден. Добре е, ако ни се получи да фиксираме поне по една точка от всеки вид, но ако са по-малко, няма нищо страшно.

За удобството идеите от различни типове могат да се отбелязват с различни символи – триъгълници, квадрати, спирали и т.н.

Какво е добре да си записваме всеки ден

Творчески идеи

Случва се и на ум да ни идват десетки интересни идеи всеки ден. Трябва да си ги записваме. Ричард Брансън, един от най-богатите хората на планетата, е убеден, че своят успех дължи на навика да си записва всички необичайни мисли, които му се появяват на ум.

Ако желаете, можете да включите също вдъхновяващи цитати или замисли. Но избирайте с повишено внимание. Трябва да се ръководим от въпроса дали тези идеи могат да ни вдъхновят за някакво важно или гениално решение в бъдеще? Ако отговорът е „ДА”, то имат място в нашия тефтер.

Големи победи

Тази точка е особено важна за перфекционисти и хора, на които вечно им се струва, че правят нещо недостатъчно. Добре е да си записваме най-големите достижения за деня. Например, събрали сме си пакет документи за виза, завършили сме сложен проект, направили сме почистване.

Дори просто да фиксираме тези неща е приятно, но най-голяма полза тези записи ще донесат, ако ги препрочитаме по няколко пъти дневно или дори по-често.

Ще видите, че дните ви няма да преминат безцелно, увереността в себе си ще нарасне, а тревожността ще се понижи.

Сигнали и знаци

За ден с нас се случват много събития и ситуации, които влияят на емоционалното ни състояние, продуктивност, начин на мислене и т.н.

Понякога може и да не забележим тези изменения, но винаги има сигнали – емоции или черти на поведението, които се отличават от обичайните.

Например, внезапно осъзнавате, че в последно време срещите с приятели не ви носят радост. Това означава, че нещо се е променило. Когато анализираме ситуацията, разбираме, че е станал пасивно-агресивен и общуването не върви, заради това.

Когато забелязваме подобни сигнали и ги фиксираме, можем да намерим причинно-следствените връзки между собствените жизнени условия и психологическото състояние. А това означава, че е нужно нещо да променим, за да стане животът ни по-добър, а ние по-щастливи.

Важни въпроси и открития

Понякога внезапно осъзнаваме важни неща за себе си и за собствения си живот. Внезапно разбираме, че не желаем да работим повече в настоящата сфера, или си задаваме въпроса какво ни пречи да бъдем щастливи.

Подобни мисли също трябва да се записват. Възможно е част от тях просто да са мимолетни, и да не отразяват истинските ни желания. Но във всеки случай са полезни за познаването на себе си и за саморазвитие.

Необходимо е периодично да напомняме за себе си, за смисъла на живота, ценностите, стремежите, за да не се отклоним от набелязания път.

Задачи и експерименти

В тази категория трябва да се записват не рутинните или домакинските задачи, а тези, които могат да направят живота ни по-добър.

Например, измененията, които желаем да внесем, изхождайки от набелязаните сигнали. Или необичайните техники за повишаване на продуктивността, които бихме искали да пробваме.

Подходящи са и действията, които ни доближават до важната жизнена цел. Например, ако сме си поставили за цел да се преместим в друга държава, то трябва да си запишем да погледнем каква е цената на жилищата.