Всеки лекар, наблюдаващ бременни жени, знае, че при много пациентки приемът при него започва не с преглед, а с разяснения и успокоения. И в тази връзка ще направим опит да систематизираме по рейтинг страховете на жените в период на бременност.

1. Ще направя спонтанен аборт

Риск от спонтанен аборт съществува, но повечето от настъпилите и диагностицирани бременности завършват с раждането на здрави деца. По-малко от 20% от забременелите правят спонтанни аборти.

Основната причина са хромозомни аномалии, които правят плода нежизнеспособен. След като лекарят е видял на ултразвук сърцебиенето на плода /обикновено 6-та 7-ма седмица /, рискът от прекъсване на бременността се понижава до 5%.

Нежизнеспособните оплодени яйцеклетки преустановяват своето развитие в първите 2-4 седмици след зачеването. Повечето жени в този период дори не предполагат, че са бременни.

2. Не мога да се храня, защото постоянно ми се повръща - детето ми гладува

Всъщност по време на бременността основната цел на женския организъм е да износи плода и да се роди едно здраво бебе. Поради това всички механизми на тялото на жената, които осигуряват неговата функционалност, „предоставят“ на детето това, което му е необходимо. Дори по време на не особено приятния период на ранна токсикоза бременната пие само чай със захар и се приема малки порции храна, развиващият се плод ще получава всичко, което му е необходимо.

3. Моето дете ще има вродени дефекти

Рискът от раждането на дете с пороци, препятстващи развитието му, не надвишава 2.5-3%. Това е общият риск, който включва, както сериозните аномалии при развитието, така и незначителни такива като например изкривяване на някой от пръстите на крайниците или някакъв малък порок на сърцето, който изчезва с растежа на детето.

Честотата на сериозните аномалии е 2-3 случая на 1000 живородени, тоест вероятността е изключително малка. С тези страхове е свързан и следващият.

4. Приемах антибиотици, без да знам, че съм бременна. Детето ми ще се роди с аномалии в развитието.

Само 2% от всички случаи на отклонения при развитието се дължат на различни въздействия върху организма на бременната жена като лекарства, вредни вещества, вируси или рентгеново облъчване.

Останалите 98% от вродените пороци се обуславят от случайни мутации и наследствеността на родителите.

5. Моето дете ще се роди недоносено

Честотата на преждевременните раждания в различните страни варират от 5 до 10%. Но повече от 70% от тези деца се раждат между 34-та и 36-та седмица на бременността, когато рисковете от сериозни последствия за бъдещото здраве на детето са достатъчно ниски.

Съвременната неонатология – наука за новородените, разполага с всички възможности за корекция на тези нарушения, които могат да възникнат поради преждевременната поява на бял свят.

6. Раждането ще започне внезапно. Аз няма да успея да стигна до родилния дом.

Всъщност раждането не е толкова бърз процес, колкото жените, които не са раждали преди, предполагат. От момента на първите контракции до появата на бял свят на бебето, средно преминават от 7 до 24 часа – в зависимост от това за първи път ли ражда жената или са повторни раждания.

Това време е напълно достатъчно, за да стигне жената до мястото, къде е планирала детето ѝ да се появи на бял свят. Честотата на стремителните раждания е нищожно малка – и в различните държави е не повече от 0.8%.