Определете кой от тези варианти работи за вас, и ги комбинирайте, за да постигате повече.

Какви са видовете мотивация

Основни видове

1.Вътрешна мотивация

В този случай човек е вдъхновен от вътрешните си желания. Например, когато сами искаме да отслабнем, да станем по-здрави, става въпрос за вътрешна мотивация. Целта ни е да получим удовлетворение от това, че се чувстваме добре и обновен образ в огледалото.

2.Външна мотивация

При този вид мотивация ни подбуждат към действия други хора или обстоятелства. Да допуснем, че искаме да отслабнем и да изглеждаме по-добре, но само заради натиск от страна на половинката.

Целта ни не е собствено удовлетворение, а симпатията на любим човек. Външната мотивация може да не е толкова ефективна, колкото вътрешната, тъй като стремежите ни не зависят от нас.

Второстепенни видове

3.Мотивация с възнаграждение

Този вариант се основава на получаването на конкретна награда. Става въпрос за поощрение отвън. Но можете да използвате този подход и сами. Например, обещавайте си да си купите онова, което отдавна сте искали, ако постигнете целта си.

4.Мотивация със страх

Думата страх се свързва с нещо ужасно, но в случая с мотивацията това не е задължително така. Когато станете отговорни за нещо, особено пред близки хора, вашите действия автоматично се подкрепят от страха от провал.

Този подход лесно може да се използва за постигане на собствените цели. Например, обявете предстоящата задача публично и кажете как се справяте с нея. Така мотивирате себе си със страх от неизпълнени обещания.

5.Мотивация на достиженията

Ако често си измисляте различни предизвикателства и не желаете да се спирате на постигнатото, си имате работа с мотивация за достиженията.

Това е разновидност на вътрешния тип, затова може да работи по-добре, отколкото варианта с възнаграждението.

Ако началникът престане да ви мотивира към професионални достижения с премии, то вие все пак ще запазите желанието да си вършете добре работата.

6.Мотивация на властта

Тези, които се стремят да влияят на ситуацията и да отстояват своето мнение, се подхранват с мотивация, която се основава на власт.

Такива хора искат да контролират всичко и да подбуждат другите към изпълнение на необходимите действия.

Целите на хората невинаги са благородни, но този вариант е най-подходящ за тези, които искат да променят света около себе си.

7.Мотивация за принадлежност

„Кажи ми кой ти е приятел и ще ти кажа какъв си” . От тази фраза се ръководят хора с мотивация за принадлежност. Те се развиват, когато общуват с тези, които ги надминават по статус, професионализъм и ниво на образованост. Харесва им, когато тези хора ги хвалят за работата..

Вие можете да се обкръжите с хора, които са постигнали целите, към които вие се стремите. Тогава не само ще можете да попитате тези хора за съвет, но и ще бъдете мотивирани на отговорите на своето обкръжение.

8.Мотивация за компетентност

Винаги бихте искали да бъдете добри в това, което правите? Вашата цел е идеално да си вършите работата и да постигате успехи в своето хоби? Тогава сте вдъхновени от това да получавате компетентност.

Този тип мотивация е полезен при усвояване на нови навици. И може да бъде по-ефективен, отколкото стимулацията с възнаграждение.

Например, когато човек учи добре, заради по-висока стипендия, го интересуват повече оценките, а не толкова знанията.

Ако неговата цел е да стане добър специалист, то тогава ще се съсредоточи върху придобиване на нови навици, а стипендията ще бъде само приятен бонус.

9.Мотивация от отношенията с околните

Усещате този тип мотивация, ако искате да промените своя поглед към света и на себе си към него. Под успех обикновено се разбира набор от напълно конкретни достижения – пари, признание, семейство. Но на всеки от нас може да го радват други неща, и рядко е нещо материално.

Искаме да ни ценят, желаем да се гордеем с мястото, където работим, и да получаваме удоволствие от това, с което се заминаваме. Всички действия, насочени към търсене на собственото място в живота и в хармония със самите себе си, са свързани  с мотивация от отношенията.