Смята се, че ръководителите с агресивен стил на поведение успяват да получат най-високите резултати от работата на своите подчинени и че такива хора се изкачват значително по-бързо в йерархията, а тези, които постигат повишаване на социалния статус, проявявайки дружелюбие, вървят много по-дълго по пътя към тази цел.

Следва да се отбележи, че често агресивният стил на поведение се определя от враждебно-доминиращ тип на личността на човека, точно както и дружелюбният поведенчески модел е свързан с искрено-доминиращия тип личност.

В допълнение към това, резултатите от неотдавна проведено изследване показват, че предпочитащите агресивен стил поведение / без значение дали е действителният тип характер или просто убеждение, че само агресивно поведение може да доведе до по-бързо постигане на целта/личности по-често страдат от хипертония, сърдечно-съдови инциденти и от атеросклероза, в сравнение с хората, предпочитащи да проявяват благосклонност.

Агресивният стил на поведение е опасен за здравето

В публикация в авторитетно научно издание се посочва, че са били проведени 4 изследвания от американски учени, чиято цел била да се определи въздействието на враждебно-доминиращият тип личност върху здравето на самия индивид в сравнение с влиянието на искрено-доминиращия тип.

За хората с агресивен стил на поведение резултатите от изследването могат да се окажат много неприятна новина:

Учените отбелязват, че за хората, предпочитащи да постигат желаното по всякакви начини, както правел това главният герой в американския сериал „Къща от карти“ Франк Ъндърууд, има много лоша новина – изкачването на социалната стълбица в жестока конкурентна борба чрез агресия може да съкрати живота на човека в резултат на повишаване нивото на неговата уязвимост към сърдечно-съдови заболявания.

До това заключение стигнал психологът Тимъти В. Смит, след като със свои колеги от Университета на щата Юта, анализирал резултатите от 4 нови научни изследвания. Освен това както твърдят учените за успешните приятелски настроени хора има добра новина:

• Постигането на високо социално положение в резултат на авторитетност и всеобщо уважение може да произведе защитен ефект;

През март 2015 година Тимъти В. Смит представил резултатите от своето изследване на годишната среща на Американската асоциация по психосоматика, която се провела в Савана, щата Джорджия.

Изследвания

В първото изследване, което провели учените от университета на щата Юта взели участие 500 студенти, повечето от доброволците с враждебно-доминиращ тип личност съобщили за повишена степен на неприемане и на междуличностно напрежение.

Участниците с искрено-доминиращ тип личност обикновено причислявали себе си към по-високото социално положение. Учените твърдят, че тези 2 типа личности обикновено са свързани с по-високо персонално усещане за власт.

Във второто изследване психолозите провеждали регулярен мониторинг на артериалното налягане на 180 студенти, за да определят как те реагират на стресиращите разговори с тези, които по сценарий трябвало да действат или уважително, или доминиращо.

При взаимодействието с доминиращ партньор при студентите-доброволци с враждебно-доминиращ тип личност се наблюдавало значително покачване на артериалното налягане, а при общуване с уважаващ ги партньор, при тези студенти не били регистрирани промени в нивата на кръвното налягане.

Предходни изследвания вече показаха, че увеличаването на реактивността на артериалното налягане в отговор на стреса излага много хора на опасност от развитие на сърдечно-съдови заболявания.

В 3-тото изследване, което се провело с участието на 94 млади съпружески двойки, се установило повишено артериално налягане през целия ден при мъжете с враждебно-доминиращ тип личност.