Много от нас обичат да гледат филми и сериали за социопати и дори симпатизират на тези герои, но кой би искал да се сблъска с тях в реалния живот?

За съжаление, те се срещат по-често, отколкото изглежда. И навярно някои от тях познавате лично.

Как да разпознаем опасността

По данни на Американската психиатрична асоциация, трима от сто мъже са социопати. Около 70% от тях са израсли без баща, 30% са родени извънбрачно.

Може би тежкото детство е една от причините, но не трябва да записваме в списъка с чудовищата тези, които са били отгледани и възпитани от самотна майка или които не са били желано дете.

Обърнете внимание на особеностите в поведението, които издават в човека социопат.

1.Твърде очарователен

Говори именно това, което бихме искали да чуем. Готови сте да се съгласите на всяко негово предложение, защото на неговата усмивка и харизма не може да се противостои.

Познавате такъв персонаж. Стойте по-далеч от него, голяма е вероятността това да не е принцът на бял кон,  а истински социопат.

Това съвсем не означава, че всички сексапилни и харизматични мъже са социопати. Ако обаче тези качества вървят в комплекс с навика на този мъж да говори неща, с които да се опитва да ви омагьоса, то трябва да обърнете внимание.

2.Не изпитва срам

Тези хора не са способни да изпитват вина за своите действия, дори и да са най-ужасните. Затова и те са опасни, липсата на съвест ги прави способни на всичко.

Много хора с антисоциални разстройства на личността са лишени от съвест, но не всички. Това твърдение се отнася за всички психопати, което ги прави изключително опасни.

Когато човек не чувства разкаяние, то може да осъществи всяка страшна мисъл, която му дойде наум.

3.Няма близки отношения

Приятели, колеги, семейство или отсъстват в живота му, или отношенията с тях са изпълнени със скандали. Проблемът не е в това, че никой не е способен да разбере неговата загадъчна и сложна натура, а че трудно изгражда трайни емоционални връзки.

За това е по-добре да страним от човек, който с никого не дружи и обвинява всички освен себе си, докато не съсипе и нашия живот.

4.Манипулира околните

Такъв човек търси възможност да получи изгода и да направи всичко, за да постигне своето. Без съмнение използва другите, за да постигне целите си.

Това може да се прояви по различен начин. Например, ако човек постоянно се опитва да ви склони да промените мнението си по някакъв въпрос, замислете се за неговите мотиви.

Ако забележите внезапно, че в неговата компания силно променяте поведението си, и то в недобра посока, замислете се за прекратяване на общуването.

5.Груб и агресивен е

Социопатите са безчувствени и жестоки. Някои дори не крият агресивността си и склонността си към физическо и емоционално насилие. Постоянно изискват нещо от другите, дори и тези, които са им най-близки.

Изглежда удивително как те могат да бъдат едновременно жестоки и очарователни. Обикновено те пускат на хода чара си в началния етап на общуването, за да попаднете в мрежите им, и след това вече показват истинското си лице, правейки ви нещастни и неуверени в себе си.

6.Измисля фантастични лъжи

Представете си, че приятел се е върнал от риболов и е започнал да се хвали, че е хванал голям шаран, макар и това е била малка слънчева риба. Това не се смята за фантастична лъжа.

Социопатите не лъжат за дребни неща и не бъркат случайно незначителни данни – тяхната лъжа е мащабна.

Те буквално живеят в свят на безкрайна лъжа, която заменя тяхната реалност. Лъжат за своя опит и за невероятни събития, които са им се случили, за да изглеждат по-добри, по-интересни  по-умни.

Често лъжат и за здравословното си състояние, за да ги съжаляват околните и да получат полза от това.

7.Никога не молят за прошка

Социопатите са убедени, че са винаги прави. Дори и да представите доказателство за техните грешки, те отказват да го признаят. Тяхното Его се нуждае от постоянно подхранване, а признаването на собствената неправота не способства изобщо за това.

Не чувствайки вина за своите постъпки, те смятат, че не са направили нищо лошо. Защо тогава да се извиняват.

Едно-две от тези качества могат периодично да се проявяват и при нормални хора. Някой може да извърши жестока постъпка или да се откаже да признае очевидна грешка, но това все още не го прави социопат.

Колкото повече от тези проявления виждате в един човек, толкова по-голяма е вероятността да сте се сблъскали именно с такъв.