Наличието на смисъл и цел в живота, разбира се, повишават неговото качество, но дали са в състояние да го удължават ? Ново изследване, публикувано в списание „The Lancet“, отговаря на този въпрос еднозначно с „да“.

Проучването е проведено от учени от Лондонския университетски колеж във Великобритания, в сътрудничество с техни колеги от Принстънския университет и университетът „Стоуни Брук“, САЩ.

Авторите на изследването, начело с професор Андрю Степто, анкетирали подробно 9050 англичани, на средна възраст от 65 години.

След това учени разпределили участниците в 4 групи според нивото им на удовлетвореност от живота и според наличието на осъзната цел в живота, като с най-високите показатели били в 1-вата група, а тези с най-ниски в 4-тата и ги наблюдавали в продължение на 8.5 години.

Преди да извършат оценка на резултатите от изследването, учените коригират данните за - възрастта, пола, социално-икономическия статус, физическото здраве, за това доколко участникът е депресиран, дали е пушач, доколко е физически активен и дали употребява алкохол.

Целта на тази корекция е да се изключат факторите, които могат да повлияят на здравето и усещането за благосъстояние на възрастния човек.

До края на изследването от групата с най-високите показатели за удовлетвореност от живота, починали 9% от участниците, а от тази с най-ниски показатели 29%.

Като взели предвид и всички външни фактори, учените установили, че участниците с най-висока степен на удовлетвореност от живота били с 30% по-малка вероятност да починат по време на проучването и са живели средно с 2 години повече от тези с най-ниска мотивация да продължат да живота си.

Професор Степто отбелязва, че резултатите от изследванията, проведени от неговия екип по-рано, вече са показвали, че усещането за щастие е свързано с понижаване на риска от настъпване на смърт.

Последното изследване е със сходни резултати и потвърждава връзката между наличието у хората в напреднала възраст на цел в живота и неговата продължителност.

На въпроса какво могат да направят хората в напреднала възраст, за да подобрят усещането си за благосъстояние, професор Степто отговорил, че универсална рецепта не съществува.

Въпреки това според него един от ключовите моменти се явява продължаването в напреднала възраст на активното социално взаимодействие.

Професор Степто посочва още, че има много дейности, които могат да изпълнят живота на възрастния човек със смисъл и цел – градинарство, кулинария, помощ във възпитанието на внуците и в домашната работа на приятелите – най-малко една от тази дейности трябва да се извършва от всеки възрастен човек.