Удължава ли житейската цел продължителността на живота?
Любопитно

Наличието на смисъл и цел в живота, разбира се, повишават неговото качество, но дали са в състояние да го удължават ? Ново изследване, публикувано в списание „The Lancet“, отговаря на този въпрос еднозначно с „да“.

Проучването е проведено от учени от Лондонския университетски колеж във Великобритания, в сътрудничество с техни колеги от Принстънския университет и университетът „Стоуни Брук“, САЩ.

Авторите на изследването, начело с професор Андрю Степто, анкетирали подробно 9050 англичани, на средна възраст от 65 години.

След това учени разпределили участниците в 4 групи според нивото им на удовлетвореност от живота и според наличието на осъзната цел в живота, като с най-високите показатели били в 1-вата група, а тези с най-ниски в 4-тата и ги наблюдавали в продължение на 8.5 години.

Преди да извършат оценка на резултатите от изследването, учените коригират данните за - възрастта, пола, социално-икономическия статус, физическото здраве, за това доколко участникът е депресиран, дали е пушач, доколко е физически активен и дали употребява алкохол.

Целта на тази корекция е да се изключат факторите, които могат да повлияят на здравето и усещането за благосъстояние на възрастния човек.

До края на изследването от групата с най-високите показатели за удовлетвореност от живота, починали 9% от участниците, а от тази с най-ниски показатели 29%.

Като взели предвид и всички външни фактори, учените установили, че участниците с най-висока степен на удовлетвореност от живота били с 30% по-малка вероятност да починат по време на проучването и са живели средно с 2 години повече от тези с най-ниска мотивация да продължат да живота си.

Професор Степто отбелязва, че резултатите от изследванията, проведени от неговия екип по-рано, вече са показвали, че усещането за щастие е свързано с понижаване на риска от настъпване на смърт.

Последното изследване е със сходни резултати и потвърждава връзката между наличието у хората в напреднала възраст на цел в живота и неговата продължителност.

На въпроса какво могат да направят хората в напреднала възраст, за да подобрят усещането си за благосъстояние, професор Степто отговорил, че универсална рецепта не съществува.

Въпреки това според него един от ключовите моменти се явява продължаването в напреднала възраст на активното социално взаимодействие.

Професор Степто посочва още, че има много дейности, които могат да изпълнят живота на възрастния човек със смисъл и цел – градинарство, кулинария, помощ във възпитанието на внуците и в домашната работа на приятелите – най-малко една от тази дейности трябва да се извършва от всеки възрастен човек.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.51 43

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg