Обръщаме внимание на детето, когато то си играе във ваната или се къпе на плиткото в морето  и никога не го оставяте само да си играе с вода.

И това е правилно. Но има и още нещо, което можете да направите, за да предпазим децата. Добре е да знаем какви са опасностите, които се появяват след като децата излязат от водата, и какво да правим в случаите на сухо удавяне.

Какво е това сухо или вторично удавяне

Сухо удавяне – това е по-скоро наложило се объркващо и неправилно название, което се използва за описване на отложени проблеми с дишането при дете, което вече не се намира във вода, или дори не е било в нея.

Това са усложнения, възникващи в резултат на вдишване или аспирация на течности, и не само – в белите дробове. Когато детето вдиша някакви чужди вещества, сред които прясна, солена, хлорирана вода, повърнати маси, това може да доведе до прогресиращо увреждане и възпаление на белите дробове.

Когато функцията на белите дробове започне да се влошава и в тях да се натрупва течност, е възможно да възникнат симптоми като кашлица, ускорено дишане, задъхване, ниско ниво на кислород и променено психическо състояние – раздразнителност или вялост.

Причината за удавянето на сушата може да е както вдишване на малко количество течности, така и на ларингоспазъм или дори рефлекторно прекратяване на функцията на дихателните органи и на сърцето.

Всяка година по света се случват около 150 000 смъртни случая, свързани с удавяне. При това сухите удавяния са с 20-50 повече, отколкото са реалните, които са във вода.

Експертите уточняват, че типовете удавяния са различни:

  • Аспирационно – същинско;
  • Асфикционно – сухо;
  • Синкопално;
  • Смесено.

Синкопалните удавяния се развиват, ако детето внезапно попадне в екстремни условия, организмът рефлекторно спира да диша и сърдечната функция спира.

При т.нар. сухо удавяне вода никога не достига до белите дробове. Вместо това вдишването на вода предизвиква спазъм на гласните връзки на детето и тяхното свиване.

Това затваря дихателните пътища, затруднява се проникването на въздуха вътре – това е асфиксия. Признаците на сухо удавяне се появяват на практика веднага след началото на процеса, и е трудно да се пропуснат – детето започва да се задъхва.

При деца ларингоспазъм може да се развие при къпане в басейни със силно хлорирана вода.

Вторичното удавяне – това е още един термин, който се използва за описание на друго усложнение на удавянето. То се случва при попадане на вода в белите дробове. Там дразни лигавицата на белите дробове, поради което започва да се отделя и натрупва течност, което предизвиква отоци.

Проблеми с дишането могат да се развият веднага, но да бъдат недостатъчно изразени,  а през следващите 24 часа може да настъпи влошаване на състоянието.

Симптоми – на какво да се обръща внимание

Усложненията на удавянето могат да се проявят със следните признаци:

  • Кашлица;
  • Болка в гърдите;
  • Затруднено дишане;
  • Усещане за крайна умора.

При детето също е възможно да започнат промени в поведението, сред които раздразнителност, сънливост или понижаване на нивото на енергия, което може да означава, че мозъкът не получава достатъчно количество кислород.

Какво може и трябва да се предприеме

Ако детето получи проблеми с дишането след излизането от водата, потърсете медицинска помощ, макар и понякога симптомите да минават от само себе си, важно е да проверим всичко и да се убедим, че всичко ще е наред.

Ако детето изпадне в безсъзнание, не диша или няма пулс, незабавно направете 5 изкуствени вдишвания, започнете сърдечно-белодробна реанимация и помолете някой минувач да се обади на бърза помощ.

Ако не спи и не се чувства достатъчно добре, дръжте го на топло/сухо и се обадете на педиатър за получаване на по-нататъшни препоръки.

Доколкото повечето от симптомите на вторичното удавяне се проявяват в рамките на 6-8 часа, през това е важно внимателно да наблюдаваме детето, за затруднено дишане, за промяна на цвета на кожата, повръщане или необичайно поведение.

Възникващите проблеми се поддават на лечение, ако веднага се обърнем за медицинска помощ. Грижа на родителите е да продължат да следят детето в рамките на 24 часа, след като възникнат някакви проблеми във водата.