Инсулинът това е хормон, който се образува в панкреаса. Помага на организма да регулира нивата на глюкозата, която се приема с храната и осигурява енергия на организма.

Диабет възниква, когато тялото не образува инсулин по естествен начин – диабет тип 1 или синтезира, но неефективно – диабет тип 2. В повечето случаи се назначават инсулинови инжекции.

Умен инсулин контролира диабета много по-добре

Обикновено хората, които е необходимо да използват инсулин, контролират нивата на кръвната захар с помощта на глюкомер или със система на непрекъснат мониторинг на глюкоза.

Дозата на препарата се изчислява в зависимост от показанията на приборите. Но въпреки контрола на захарта все пак е необходимо редовно да се ядат въглехидрати – зърнени, зеленчуци и плодове. Така се избягват резки колебания на нивата на глюкоза.

На тези 2 процеса – измерване на глюкоза и хранене, влияе човешкия фактор, което понякога е с неблагоприятни последствия.

Предозирането на инсулин както и недостига на въглехидрати може да предизвика хипогликемия – състоянието, при което нивата на кръвната захар са твърде ниски.

За стабилизиране на потенциално опасното състояние е разработен тип умен инсулин от Калифорнийски учени, който може да предотврати твърди ниските нива на кръвната захар.

В организма действа като умен ключ

Известно е, че вътре в организма инсулинът действа като ключ, който помага на глюкозата да прониква в клетките от кръвообращението.

Когато инсулинът се прикрепва към повърхността на клетките, активира протеина, който пренася глюкоза GLUT4, който впоследствие излиза на повърхността на тялото.

Изследователите добавят допълнителна молекула, представляваща инхибитор, който химически може да блокира молекулата на протеина-преносител.

Присъствието на инхибитор не е задължително напълно да спира проникването на глюкоза в клетките. Напротив, това е част от динамичен процес, който зависи от нивата на кръвната захар.

I-инсулинът работи не просто като ключ, а като умен такъв. Позволява на глюкозата да проникне в клетката, но добавената молекула на инхибитора предотвратява твърде бързо постъпване, когато нивата на кръвна захар са нормални.

Това поддържа нивата на кръвна захар на необходимото ниво и се понижава риска от хипогликемия. Същият умен инсулин може бързо да реагира и на високи нива на глюкоза.