Ако се случи нещастие, и на човек му се наложи да потърси високотехнологична медицинска помощ – може ли той да я получи навреме и в пълен обем?

Смъртоносна диагноза

От много години у нас основната причина за настъпване на смърт остават заболяванията на органите на кръвообращението. На второ място са онкологичните; такива патологии лекарите ежегодно откриват на повече от 30 хиляди души.

За съжаление 42% от пациентите при поставянето на диагнозата са в 3-ти или 4-ти стадий на рака. Съвсем разбираемо е в такива ситуации лекарите да са безсилни.

Но съвременните методи и решения в областта на профилактиката и лечението на злокачествените заболявания, в частност достъпа до специализирани препарати, позволяват провеждането на щадящ курс на лечение и то без да се налага човек да променя обичайния си начин на живот, за разлика например от последствията при извършването на химиотерапия.

Поради тази причина най-важното е човек да не изпада в паника.

Двата въпроса, от които зависят здравето и животът на болния, както показва практиката в съвременните български реалности, има 2 решения.

Първото и най-разпространеното, което ни идва на ум, когато не разполагаме със средства за скъпоструващо лечение.

В този случай остава да се разчита само на помощта на държавата в лицето на Националната здравноосигурителна каса, която всяка година определя лимити по всяка отделна клинична пътека, които важат само за лечебните заведения, които се одобряват от критериите на здравната каса.

Факт е, че човек невинаги е възможно да успее веднага да започне лечение, поради съществуващите лимити и затова съществува листа на чакащите, а за да успее да бъде включен в нея, се налага оформянето на необходим и изключително обемен пакет от медицински документи – загубено скъпоценно време и сили.

Много често пациентите попадат и в ситуация, когато дейностите, които са предвидени в рамките на клиничната пътека да не са достатъчни и да са необходими допълнителни процедури и лекарства.

Обикновено здравната каса у нас заплаща самата операция, но не и материалите, които са необходими за нейното извършване.

Поради ниският жизнен стандарт на повечето хора се налага събирането да събират средства от роднини, приятели и познати или пък, ако имат някакво имущество го продават.

Но обикновено и това се оказва абсолютно недостатъчно и за това се прибягва да медиите и до благотворителните фондове, което отново е огромна загуба на време и не е 100%-ова гаранция за успех, що се отнася до набирането на финансиране за лечението.

Но толкова много подобни кампании до сега бяха провеждани, че българите се оказахме една изключително благотворителна нация – много малки деца получиха отново шанс за нов живот именно благодарение на благотворителни кампании, организирани от медиите.

Все пак следва да се посочи и създадената възможност за безвъзмездно финансиране на лечение чрез Фонда за лечение на деца в чужбина – тоест право да кандидатстват за такова финансиране имат само български граждани до навършване на 18-годишна възраст.

Дори преди няколко часа излезе информация, че Министерството на здравеопазването пречи на фонда да функционира, поради това, че забавя предоставянето на средствата, необходими за извършването на дейността му.

Но най-добрият начин за предотвратяване от попадането в една подобна ситуация си остава здравната застраховка. Като някои застрахователни полици включват и възможност за лечение при онкологично заболяване с таргетни препарати, въздействащи избирателно на мутиралия ген, предизвикващ ръста и развитието на тумора.

Те са много ефективни и не са токсични, а страничните им ефекти не могат да бъдат съпоставяни с тези от химиотерапията.