От медицинския институт в Маунт Синай откриха в зъбите биомаркери, които позволяват да се предскаже развитието на амиотрофична латерална склероза – АЛС, много години преди появата на първите симптоми.

Как по зъбите може да се предвиди тази опасна болест

Първите признаци на амиотрофична латерална склероза или болест на Лу Геринг обикновено се проявяват на 50-60-годишна възраст.

Причината за развитие на това тежко неизлечимо невродегенеративно заболяване досега не е известна. Не съществуват никакви тестове, които да показват някаква предразположеност към него.

Лекарите признават влиянието на наследствения фактор за развитието на АЛС, но ясни доказателства за това няма засега.

В рамките на изследванията учените анализират състава на зъбните тъкани при мишки и при хора. С помощта на лазер те картират годишните пръстени на зъбите.

При 36 болни от АЛС били открити нарушения в усвояването на цинк, мед, а също и олово, докато в контролната група нямало такива отклонения, в нея били 31 души.

При мишките аналогични метаболитни отклонения се свързвали с нарушения на разпределението на металите в тъканите на главния мозък в сравнение с контролната група.

Усвояването на металите е разковничето за болестта

Учените стигат до заключението, че болните от АЛС още от деца усвояват някои метали по-различно от здравите хора.

Предходни изследвания пък показват, че нарушенията в регулацията на микроелементи в ранна възраст е възможно да се свързват с начало на заболявания като аутизъм и синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност.

Затова е възможно нарушенията на метаболизма на микроелементи също да е в основата на развитието на АЛС, само че първите симптоми на болестта са твърде късно.

В дългосрочна перспектива учените се надяват да разработят тест за ранна диагностика на АЛС, което ще позволи да бъде проведена профилактика на тази болест, а може би и да се разработи профилактика за него.

Прогнозите след поява на симптомите на заболяването не са добри, но известният учен по теоретична физика Стивън Хокинг успява да издържи повече от 50 години с АЛС. При него заболяването е открито още в млада възраст, но не успява да го събори.