Група френски учени от няколко университета предложиха използване на ротавирусна ваксина за имунотерапия при рак.

Ротавирусна ваксина за лечение на рак

Експериментите с клетъчни култури и върху животни показват, че ротавирусната ваксина може да се използва за лечение на рак чрез метода на блокадата на имунните контролни точки.

Този метод се използва за борба с различни форми на злокачествени тумори. Активното вещество стимулира имунната система за разпознаване и унищожаване на ракови клетки.

Принципът на действие на такива препарати-инхибитори на контролни точки не е сложен.

При всички туморни клетки има белтък PD-L1, който им позволява да се изплъзнат от Т-лимфоцитите – клетки на имунната система, предназначени за откриване и унищожаване на чужди тела.

Инхибиторите на контролните точки не дават възможност на раковите клетки да избягват Т-лимфоцитите.

Ротавирусните ваксини, Rotateq и Rotarix, както показват проведените експерименти, притежават както имуностимулиращи, така и онколитични свойства.

Възможно е те пряко да унищожат раковите клетки при въвеждане вътре в тумора.

Ваксината срещу ротавирус може да унищожава туморите отвътре

Така ваксината на ротавируса, вече пусната на пазара, може да се използва като противораков агент като допълнение на вече съществуващата терапия.

Предстоящи изследвания ще покажат степента на ефективност на тяхното приложение.

С нейна помощ се стимулира имунната система на онкоболния, като имунните клетки успяват да уловят укриващите се имунни клетки.

Ротавирусите увреждат ентероцитите, разположени по малки власинки на тънкото черво, което до води до понижаване на абсорбцията на хранителни вещества и диария.

Широк спектър от клинични проявления варира от предходна лека диария до тежка и повръщане, предизвикващо дехидратация, нарушение на електролитния баланс, шок при несвоевременно начало на лечението и възможна смърт.

Съществуващите към настоящия момент ваксини се основават на получени живи щамове на ротавирус от човешки и/или животински произход, които се размножават в червата на човек.

На международния пазар има 2 ротавирусни ваксини – моновалентна и пентовалентна. Моновалентната е на основата на човешки щам, докато петвалентната съдържа 5 рекомбинантни вируси, получени на основата на човешки и животински щамове.

Повечето изследвания доказват ефективността на ваксините по отношение на вируса, но тепърва ще се изучава дали стимулират имунитета да се бори с рак.