В резултат на ново изследване учени от Калифорнийския университет установили пряка връзка между вируса на левкозата по едрия рогат добитък и рак на млечната жлеза.

По време на изследването били анализирани тъкани на млечната жлеза на 239 жени, като били сравнени с туморните клетки на жени, имащи рак на гърдата и обикновени клетки без рак за наличие на вируса на левкозата по едрия рогат добитък /ВЛЕРД/.

Било установено, че 59% от пробите от злокачествените клетки имали признаци на заразяване с ВЛЕРД. При това същите признаци на въздействие на ВЛЕРД в тъканите на млечните жлези, нямащи рак били установени само при 29%.
Учените подчертали, че получените резултати не доказват, че вирусът пряко предизвиква рак. Но е направена първа крачка по пътя на изучаването на този феномен.Необходими са още потвърждения, че заразяването се е случило преди, а не след развитие на рак на млечната жлеза.

Вирусът на левкозата по едрия рогат добитък, попадайки в кръвните клетки и тъканите на млечните жлези, се предава сред животните до голяма степен чрез заразената кръв и мляко. Но непосредствено заболяване се развива при по-малко от 5% от инфектираните животни.

През 2007 година Американското министерство на земеделието, изследвайки цистерни с мляко, установило, че в млякото на всички млечни стопанства с големи стада – 500 и повече крави, присъстват антитела към ВЛЕРД.

Това се обяснява с факта, че млякото на инфектираните животни се смесва с това на здравите, имащи антитела към този вирус. Тоест опасност представляват само по-малките стопанства.

В публикуваното миналата година изследване било опровергано съществуващото по-рано мнение, че този вирус не може да се предава на човек.

Статистическият анализ показал, че шансовете от заболяване от рак на млечната жлеза при тези, в чийто клетки присъства ВЛЕРД е 3 пъти по-висок, отколкото при тези, в чиито клетки този вирус отсъства.

Учените смятат, че този коефициент е по-висок, отколкото всеки от афишираните рискови фактори за рака на млечната жлеза, като затлъстяване, употреба на алкохол и прием на хормонални препарати.

Теорията за вирусния произход на рака има приоритет. Вирусът на хепатит В предизвиква рак на черния дроб, а човешкият папилома вирус може да доведе до рак на шийката на матката.

Затова са разработени ваксини за предпазване от тези два вируса, които обикновено се използват за предотвратяване на раковите заболявания, свързани с тях.

Ако бъдат открити доказателства, че ВЛЕРД може да бъде причина за рак на млечната жлеза, това ще позволи разработването на нови методи за профилактика на злокачествените образования на млечната жлеза при жените.

Изследователите подчертават, че даденият вирус може да попадне в организма на жената чрез непастьоризираното мляко или чрез недобре термично обработено месо или пък да бъде предаден от други хора.

Но все пак като заключение следва да се посочи, че съществуването на тази връзка е все още само хипотетично и тепърва ще се наложи провеждането на нови изследвания, които безспорно да установят евентуалното обуславяне развитието на рака на млечната жлеза от неблагоприятното въздействие на вируса на левкозата по едрия рогат добитък.

Но все пак според учените е добре жените да има предвид този допълнителен, макар и хипотетичен риск при употребата и приготвянето на сурови меса.