Френски учени установиха, че един от най-опасните вируси – човешкият имунодефицитен вирус – може да се използва за лечение на рак.

HIV срещу рака

Какво е HIV?

Човешкият имунодефицитен вирус е причинител на HIV инфекция, последният стадий на която се нарича синдром на придобитата имунна недостатъчност.

HIV вирусът се репликира като неговият генетичен материал прониква в генетичния материал на човека.

Характерна особеност на този вирус е фактът, че той постоянно се видоизменя, в резултат на което се образуват различни мутантни протеини.

Това явление позволява на вируса да се адаптира към изменящите се условия на заобикалящата го среда и придобива бързо устойчивост към противовирусните препарати.

Каква е HIV инфекция?

Тази вирусна инфекция протича в няколко стадия и въздейства на определени клетки на имунната система и предизвиква тяхната смърт.

Нарушаването на функцията на имунната система може да стане причина за развитие на различни инфекции и за образуването на тумори, които в крайна сметка да причинят смъртта на заразеният с вируса човек.

Инфектирането с HIV вируса може да се осъществи по време на полов контакт, при който не се използват предпазни средства, при преливане на кръв, при използване на заразени игли, а също и от майка на дете по време на бременността, раждането или при кърмене.

В какво се е състояло проведеното от френските учени изследване?

Френски учени решили да използват уникалните свойства на HIV вируса за „мирни цели“.

Първоначално те изменили генетичния материал на вируса, като го снабдили с гена, който присъства в организма на човека и е отговорен за синтеза на белтък, активиращ противораковите препарати.

По време на проведения експеримент учените получили около 80 видоизменени протеини, които приложили върху раковите клетки при наличие на противоракови препарати.

Какви са резултатите?

Получените резултати показват, че полученият от учените видоизменен белтък значително увеличава ефективността на антираковите медикаменти – смъртта на раковите клетки настъпва при използването на 300 пъти по-ниски дози от тези препарати в сравнение с обикновеното.

По този начин, при намаляване на дозите ще се елиминират страничните ефекти от химиотерапията и ще се повиши нейната ефективност.

Изследването на френските учени е било осъществено при използване на клетъчна култура. В близко време учените планират да проведат и клинични изпитвания върху лабораторни животни.