Ново мащабно изследване дава основания да се предполага, че предразположеността към тромбози може да има отношение към ръста.

Резултатите, които обхващат повече от 2 милиона братя и сестри, показват, че при по-високите хора рискът от тромбози е повишен, а при ниските е значително по-нисък.

Опасност от тромбоемболия

Венозната тромбоемболия – ВТЕ, е състояние, което се характеризира с образуване на тромбози във вените.

ВТЕ може да означава тромбози на дълбоките вени, при която кръвните съсиреци се образуват в дълбоките вени на краката, а също и белодробна емболия.

При това състояние кръвните съсиреци преминават през дихателните пътища и блокират белодробната артерия, която носи кръв от сърцето в белите дробове.

ВТЕ може да доведе до ограничаване на движенията и дори до инвалидност, а в най-тежките случаи до летален изход.

В САЩ състоянието възниква при 300 000-600 000 души годишно.

Както е известно, рисковите фактори за венозна тромбоемболия са:

• Сериозни операции;
• Множествени травми;
• Сърдечен пристъп;
• Затлъстяване;
• Липса на физическа активност;
• Бременност и наследствени фактори;

Но нова изследователска работа на учени от университет в Швеция дава основание да се предполага, че един от рисковите фактори е и ръстът.

Водещият изследовател Бенг Зелер проучил голяма група хора от Швеция.

В тази група били включени 2 704 212 братя и сестри, а това дало възможност да се разбере дали има някаква връзка между ВТЕ и ръста.

По-високите хора в голяма степен са предразположени към ВТЕ

Авторите обясняват, че в своето изследване са изучавали връзката между ВТЕ и ръста.

Макар и тази асоциация да е била открита в по-ранни изследвания, заради различни изкривяващи резултатите промени е била неубедителна.

За да се избегнат изкривяванията в новото изследване, учените решили да работят с братя и сестри.

Предполагали, че в този случай ще имат по-добра основа за сравнение.

Още повече, че ръстът най-често е наследствена характеристика.

Първоначално били изследвани 2 групи.

Първата били мъже, родени в периода 1951 и 1992 година, без каквато и да е история на ВТЕ, които служили в армията.

А другата група се състояла от жени с по една бременност, които също нямали история на ВТЕ.

Мъжете били наблюдавани от момента, в който били извикани в армията – от 1969 до 2012 г., а жените от първата бременност от 1982 до 2012 г.

В тези групи учените успели да идентифицират двойки братя и сестри, които имали значителна разлика във физическия ръст.

Както се и очаквало, учените установили, че високите хора били с по-висок риск от тромбози, докато непорасналите с по-нисък риск.

Също били установени и някои различия, които се основават на биологичната полова принадлежност.

При мъжете, чийто ръст бил по-нисък от 160 см, вероятността от развитие на ВТЕ била 65% по-ниска, отколкото при тези с ръст 187 см и повече.

При жените с ръст под 155 см, рискът от тромбози бил с 69% по-нисък, отколкото при жените, ръстът на които бил 182 или повече сантиметра.

Всички жени, които участвали в изследването, имали само по една бременност.

Какъв е механизмът?

Авторите на изследването предполагат, че определена роля може да играе дължината на дълбоките вени и гравитацията.

При по-високите хора вените на краката са по-дълги с по-голяма площ, където биха могли да възникнат проблеми.

В краката на високите хора съществува по-голямо гравитационно налягане, което може да увеличи риска от забавяне на кръвообращението или пълното му спиране.