Международна група водещи учени в областта на общественото здраве в заявление, публикувано в рецензирано медицинско издание, призовават да се противодейства на разпространението на недостоверна информация за ваксинация на деца в търсачките и в социалните мрежи.

Учените с опит за противодействие на антиваксърското движение

Правителствата следва да положат усилия за увеличаване на подкрепата на програмите за задължителна имунизация.

В заявление от Залцбург за положителното отношение към ваксинацията са изложени редица препоръки за борба с  намаляване на броя на ваксинираните в световен мащаб, което е предизвикано от силното световно антиваксърско движение.

Водещите учени призовават да се подкрепя разработването на нови комуникационни програми, ефективни и основани на факти, за да помагат на родителите, обществените и държавните лидери да приемат съответните решения за имунизация на децата.

Заявлението е одобрено от повече от 60 министри на здравеопазването на държави в Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия.

Сред  призивите, отправени към правителства, социални мрежи и търсачки в документа, са:

  • Големите търсачки и социални мрежи следва да увеличат контрола на предоставяната от тях информация за ваксините за възможността за откриване на опровергани или недостоверни твърдения за погрешни твърдения за безопасността на ваксините. Третирането да е еднакво както към откровено сексуалните, насилствени и плашещи съобщения.
  • Правозащитни организации, работещите в сферата а здравеопазването е необходимо да обединят усилия за неутрализиране на невярната информация за ваксините и разпространението на надеждна и достоверна информация чрез социалните мрежи.
  • Правителствата и членовете на законодателните органи следва да подкрепят закони и подзаконови нормативни актове, ограничаващи освобождаването от задължителни ваксини, и да се отнасят към имунизациите като към другите необходими служби – полиция, противопожарна охрана, обществена хигиена.

В документа се изразява безпокойство, че СЗО включи антиваксърството в топ 10 на най-важните проблеми на световното обществено здравеопазване.

Ваксините предотвратяват стотици милиони инфекциозни заболявания, сред които полиомиелит, морбили, хепатит Ви менингит, спасявайки милиони животи всяка година.

Обхватът на ваксините се понижи в много държави до под санитарния минимум от 95%, при което ниво се осигурява колективен имунитет.