Много родители смятат, че дневният сън или по-точно този в следобедните часове за децата в предучилищна възраст е еднозначно полезен, въпреки това съществуват редица изследвания, които показват, че пълният отказ от следобедната дрямка е желателен още от 2-рата година от живота.

Резултатите от тези проучвания показвали, че сънят през деня е причина за понижаването на качеството на нощния сън при децата над 2-годишна възраст, а също е възможно да повлияе и на негативно на тяхното умствено развитие.

Авторите на новото изследване, публикувано в списание Archives of Disease in Childhood си поставили за задача да сумират цялата налична към ден днешен информация по тези въпроси и анализирали всички изследвания, отнасящи се за влиянието на следобедната дрямка върху качеството на нощния сън, поведение, когнитивните процеси и физическото здраве при децата на възраст до 5 години.

Те посочват, че въздействието на нощния сън върху всички тези процеси е добре проучено, въпреки това изследванията, отнасящи се до влиянието на следобедните дремки са малобройни и противоречиви. Така, например, някои проучвания показвали, че дневния сън нарушава общия дневен режим и циркадните ритми на децата.

В своето ново изследване, авторите направили систематичен обзор на всички публикувани научни изследвания, отнасящи се до дневния сън на децата до 5 годишна възраст. Били открити 26 такива изследвания, всички те били анализирани в рамките на този обзор.

След обединяването на резултатите от тези проучвания, авторите намерили доказателства, че сънят през деня води до по-късно заспиване през нощта при децата на повече от 2-годишна възраст, а също до намаляване на общата продължителност на нощния сън.

Но това останал единствен несъмнено доказан факт.

Поради различията в начина на провеждане на изследванията авторите не са успели да установят ясна връзка между дневния сън и каквито и да било вредни въздействия върху поведението, развитието и общото здравословно състояние на децата.

Малкият брой на изследванията за влиянието на дневния сън върху здравето на децата бил признат за недостатък на този научен обзор.

„Изследванията, анализирани от нас, имат различна методология, различни стандарти за оценка на резултатите и други несъответствия при начина на провеждане. Всичко това води до противоречиви резултати и затруднява окончателните изводи“ – обясняват авторите.

Те предполагат, че в близко бъдеще ще бъдат проведени нови изследвания на тази тема, което ще внесе по-голяма яснота в обсъжданата проблематика.
„Влиянието на нощния сън върху развитието и здравето на децата е много добре проучено, но въздействието на дневния сън още предстои да се изучава“ – посочват още авторите.

А сега основавайки на този предварителен анализ, авторите препоръчват пълен отказ от дневния сън само за децата с проблеми с качеството на нощния сън, като например при затруднено заспиване.

По данни на National Sleep Foundation (NSF), децата прекарват в сън около 40% от своето време.

Специалистите от NSF дават следните препоръки за поддържане на добро качество на съня, който в предучилищна възраст трябва да бъде с продължителност от по 11-13 часа в денонощието:

• Родителите трябва да се стремят да поддържат регулярен графика на съня на своето дете – тоест то да ляга и да се събужда по едно и също време;

• Създаване на отпускаща обстановка в помещението, в което спи детето;

• Необходимо е осигуряването на тишина, приглушена светлина в спалното помещение на детето и задължително трябва да се премахнат телевизора и всички цифрови устройства с малки дисплеи.