Описание

Еквиноварус, наричан също вродена деформация на стъпало е термин, който се използва за означаване на няколко състояния, при които стъпалото е с необичайна форма и позиция. Всяка от следните характеристики може да бъде налична и да варира от съвсем лека деформация до много сериозна такава.

• Стъпалото, особено петата е по-малка от нормалното;
• Страничната част на стъпалото може да бъде насочена надолу вместо настрани;
• Предната част на стъпалото може да бъде завъртяно към това на другия крак;
• Ходилото може да бъде обърнато и в редки случаи то може да сочи нагоре;

В повечето случаи деформациите вече присъстват при раждането и могат да бъдат засегнати единия или и двата крака. При почти половината от страдащите от деформация на краката деца са засегнати и двата крака.

Въпреки че състоянието вродено криво стъпало е безболезнен за бебето, лечение в повечето случаи трябва да започне веднага.

Деформациите могат да доведат до сериозни проблеми при израстване на детето. Но при своевременно започване на лечение повечето деца , родени с подобна аномалия, могат да водят нормален живот.

Какви са симптомите и какви са препоръчителните физически упражнения?

За вроденото криво стъпало, наричано също и калканово криво стъпало или клуцане, е характерно да се появи при новородени или малки деца поради ненормално развитие на костите, сухожилията и мускулите на крака. Това състояние може да бъде едностранно или да засегне и двете крака, като има различни степени на тежест.

Признаците на вроденото криво стъпало могат да варират от леки до сериозни. При по-леки случаи, стъпалото може да бъде малко извито навътре или навън, като придобива форма на по-необичайна позиция.

В по-тежките случаи, кракът може да бъде значително изкривен, като засяга както глезена, така и костите на стъпалото, което води до сериозни ограничения в движението и функционалността на крака.

Освен тези физически изменения, децата с вродено криво стъпало често изпитват затруднения при ходене и подпиране, което може да ограничи техните активности и участие в различни игри и спортни дейности. Това може да има въздействие върху социалната им адаптация и усвояване на умения за самостоятелност.

Важно е да се отбележи, че ранното откриване и лечение на вроденото криво стъпало са от решаващо значение за подобряване на прогнозата. Лекарите обикновено предлагат различни методи за лечение, като физиотерапия, ношене на специални устройства като гипсове или ортези, и в някои случаи, хирургически интервенции.

Физиотерапевтичните упражнения и масажи могат да помогнат за подобряване на подвижността и гъвкавостта на ставите, като се работи за постигане на по-нормално положение на крака.

Освен това, специалните устройства като гипсове или ортези могат да помогнат за поддържане на правилната позиция на стъпалото и глезена по време на растежа на детето.

В случаите, където консервативните методи не са достатъчно ефективни, хирургическото лечение може да бъде необходимо. Хирургът ще оцени нуждата от корекция на структурните деформации и ще предложи процедурата, която най-добре отговаря на специфичната ситуация на пациента.

Важно е да се подчертае, че родителите на деца с вродено криво стъпало трябва да са информирани и да работят с медицинския екип, за да осигурят най-подходящото и комплексно лечение за своето дете.

Постоянното наблюдение и терапията са от съществено значение, за да се осигури оптималното развитие и функциониране на засегнатия крак в бъдеще.

Съответно, преодоляването на този проблем изисква ангажираност, търпение и отдаденост от страна на родителите, медицинския екип и самото дете.

Изключително важно е да се изгражда подкрепяща среда, която стимулира и подпомага напредъка и възстановяването на засегнатото дете, като му се осигурява внимание и подкрепа в процеса на лечение и адаптация.

Какви са причините?

В някои случаи деформацията е просто в резултат от позицията на бебето, докато то се развива в утробата на майката.

Но най-често аномалиите във формата и позицията на ходилата се дължат на комбинация от генетични фактори и такива на околната среда, която взаимовръзката не е добре изяснена от медицинските специалисти. Ако някой в семейството има такава деформации, съществува известна вероятност, те да се появят и при децата.

Но ако например първото ви дете има такава аномалия, то тогава рискът и второто също да е засегнато, е много висок.

Когато се установят деформации на стъпалото при раждане, трябва да се направят изследвания за други заболявания като спина бифида например, тъй като в мнозинството от случаите аномалиите на ходилото са свързани с други здравословни проблеми.

Също така еквиноварусът може да бъде резултат и от здравословни проблеми, засягащи нервната система, мускулите и костите като например мозъчен удар или друго увреждане на мозъка.

Лечение на вродено криво стъпало

Лечението започва веднага след раждането, тъй като тогава костите на бебето са много гъвкави и лесно могат да бъдат правилно позиционирани.

Консервативното лечение се извършва с правилното позициониране на стъпалото, доколкото е възможно, от ортопед и след това се поставя гипс. Тази процедура по позициониране и последващо обездвижване се повтаря на всяка 1-2 седмици в продължение на следващите няколко месеца.

Като с всяка следваща процедура, ако лечението е ефективно, ходилото трябва да достига все по-близо да обичайната си позиция. При повечето деца се наблюдава достатъчно подобрение, като в такъв случай целта на по-нататъшното лечение е да се запази правилната позиция на стъпалото, докато детето расте.

Това се постига чрез шиниране и упражнения за разтягане. За да намалят дискомфорта на детето родителите трябва да му закупят специални пригодени за крака му ортопедични обувки. Освен това шините е наложително да се носят поне през първите 3 месеца, а след е достатъчно да се слагат само вечер, докато изминат 3 години.