Как животът на човек се повлиява от бременността, контракциите и раждането, а също и от периода преди зачеването?

Днес се говори, че това до колко ще е успешен човек, неговите комуникативни навици и светоглед се залага още в детството.

Малко от тях знаят, че основополагащо събитие, което определя целият ни бъдещ живот, е по-ранният период – вътреутробния: 9 месеца вътре в утробата на майката, процесът на раждане и първите часове след раждането.

Според изследванията и практиката на съвременните учени следва да се добавят и още 9 месеца преди зачеването.

Съдбата се предопределя още преди раждането

Периодът преди зачеването

Теорията защо деветте месеца, предшестващи зачеването, са не по-малко важни от бременността и раждането, е подробно описана от доктор Жилбер Рено, авторът на метода „Изцеление със спомени”. В своите обяснения също се уповава на труда на доктор Клод Саба.

Всичко материално в нашия свят се предшества от нематериално – когато съществува в ума на своя изобретател във вид на идея.

И тази идея определя бъдещата съдба на материалния обект. Например, космическата ракета е била измислена за полети в космоса, самолетът за по-бързо преодоляване на големи разстояния по въздух, лампата, за да свети през нощта.

С човека е на същия принцип. Съдбата на бебето зависи от това каква цел са си поставили родителите.

Разликата е в това, че майката и таткото правят това неосъзнато, тъй като не е възможно предварително да се знае с точност кога ще се случи зачеването.

Както се казва незнанието на закона не освобождава от отговорност. Събитията, които са преживели родителите, и с какви мисли са заченали новия човек, са в основата на неговата съдба.

Ако жената, например, иска да роди, за да задържи мъжа в семейството, то детето подсъзнателно ще изпитва върху себе си товара на отговорността за родителския съюз.

Период преди и по време на раждането

Първи етап – вътреутробен

Бебето е свързано с майката чрез пъпната връв. Усеща същото, което и тя, те са едно цяло. Този етап е метафора на рая.

Състоянието, в което човек се чувства в утробата, запомня като шаблон. И към него ще се стреми цял живот.

Ако по време на бременността майката се вълнува много и се притеснява, то и детето ще чувства постоянна тревога.

Ако бъдещата майка е уверена, че всичко ще бъде наред, то и детето ще е сигурно, че всичко с него ще е наред.

Втори етап – период на контракции

Това е периодът, когато обичайният, понятен и топъл свят започва да се руши. Когато вътре е трудно да се остане, а изходът все още не е отворен.

През този период у детето се зараждат способности да издържа на всякакви сложни и непредвидени ситуации.

И ако чувства подкрепата и спокойствието на своята майка, то в него започва да се формира качество, което сме свикнали да определяме като душевна устойчивост.

То се проявява впоследствие при попадане в различни трудности. Или не – ако майката е била тревожна, била е в паника и се е страхувала от изхода на предстоящото раждане.

Трети етап – движение по родилните пътища

Този период залага способността да се постигат цели. Детето преминава през родилните пътища, това е метафора на това как успява да постигне набелязаното в живота.

Едни го правят много бързо – ако раждането е било бързо.

На други им трябва време, за да претеглят всички ЗА и ПРОТИВ и да помислят над възможните варианти – така се случва, ако раждането е продължило по-дълго.

На трети им трябва постоянна външна мотивация – това се случва, когато на детето е оказана помощ при раждане – секцио и други интервенции.

Четвърти етап – първи минути и часове след раждането

Важно е как бебето ще посрещне този свят. Ако веднага след раждането го сложат на гърдите на мама, или на таткото, ако майката няма възможност, то усеща спокойствие и безопасност.

И на телесно ниво запомня, че всичко е наред. Това заражда у малкия човек дълбоко доверие към света, което бележи целия негов живот.