Когато нивото на замърсяване на въздуха се повиши, се отчита повишаване нивата на психическите нарушения при деца и тийнейджъри.

Мръсният въздух се отразява негативно на детската психика

Тази взаимовръзка се установява от изследователи от Медицинския център на детската болница в Синсинати, които за първи път изучават влиянието върху психиката на фините прахови частици с размери под 2,5 микрона.

Частиците с размери под 2,5 микрона са толкова малки, че лесно преминават през биологичните бариери на организма – носна кухина, горни дихателни пътища, бронхи и директно попадат в алвеолите – мехурчета, в които протича обмена на газове, между белите дробове и кръвоносните съдове.

Най-малките частици при обмена на газовете в белите дробове е възможно да попаднат в кръвта. В големите градове въздухът съдържа голямо количество фини прахови частици. Най-високи са стойностите през отоплителния сезон, който тепърва предстои.

Заради своята минимална маса те на практика не се отлагат по земята и постоянно се натрупват в атмосферата.

Фини прахови частици и повишена тревожност сред децата

Изследователите сравнили текущите нива на фини прахови частици с броя посещения на детски отделения по повод състояния като тревога, шизофрения, депресия, биполярно разстройство, намерения за самоубийство и др.

Връзката била очевидна – веднага щом в градовете нивата на замърсяване на въздуха нараснели  значително, обикновено в периоди на безветрие, когато се формира смог, в градските болници постъпвали повече деца с оплаквания за влошено психическо здраве.

Това е първото изследване, което демонстрира връзка между ежедневните нива на замърсяване на въздуха и усилване на симптоми на тревожност при децата.

Влиянието на вредните вещества върху психиката не се открива за първи път. Така, например, още едно изследване на учени от Синсинати установява връзка между въздействието на замърсяването на въздуха, метаболитни нарушения в мозъка и симптомите на тревога.

Според получените резултати, хората, които неотдавна са били изложени на силно замърсяване, са били с високи концентрации в мозъка на миоинозитол – маркер на невровъзпалителен процес.

Друго изследване, проведено през 2018 г., показва, че замърсяването на въздуха неблагоприятно се отразява на резултатите от тестовете за острота на ума, проведени сред деца и тийнейджъри.