Тромбоза на централна ретинална вена – тежко заболяване на кръвоносните съдове. Усложненията е възможно да доведат до необратима загуба на зрение. По своята тежест състоянието е съпоставимо с увреждане на ретината от диабет.

Познаването на това заболяване помага да се направи своевременна консултация с офталмолог и за запазване на зрението.

Защо без лекар НЕ може при запушване на ретиналната вена

Симптоми на болестта

Какво усеща болният? При това заболяване може да пострада както централната ретинална вена, така и нейните разклонения, но симптоматиката се различава.

При тромбоза на основния ствол настъпва неочаквано частично ослепяване.

Човек вижда само горните редове на офталмологичната таблица и може да загуби напълно способността си да вижда предмети. Всичко това се случва за няколко минути.

Приблизително 80% от случаите са тромбоза на разклоненията на централната вена на ретината.

Симптомите се различават в зависимост от локализацията на тромба. Най-често страдат разклоненията, които са към челото, тъй като отвеждат кръвта от макуларната област.

Макулата е най-важната част на ретината, която отваря за това да виждаме ясно предметите и добре да различаваме цветовете.

При тромбоза на челните разклонения на централната ретинална вена не само зрението отслабва, но се появява и тъмно петно пред окото. То лишава човек от възможността да чете и да вижда детайли от предмета.

Петното е свързано с кръвоизлив в макуларната област и с оток на тази зона. Леката степен на оток се проявява с изкривяването на контурите на предметите или на техните размери.

При тромбоза на разклоненията към носа страда само периферната част на ретината. На този фон е възможно пълно отсъствие на симптомите на болестта. Но при значително съществуване на оток на ретината е възможна и поява на усложнения.

Какво се случва на очното дъно

От тромбоза на централната вена на ретината страдат хора в средна и напреднала възраст. За това способстват заболявания като атеросклероза, захарен диабет и хипертония.

Значение има и повишена съсирваемост на кръвта или нейният висок вискозитет. Обикновено тромбоза се формира в мястото, където вената се пресича с артерии.

Вследствие на тромбоза хидростатичното налягане в малките вени и капиляри се увеличава. Това води до разширяване и повишаване на проницаемостта на мрежата от кръвоносни съдове и през тях кръв може да проникне в ретината.

По-нататъшната съдба на зрението зависи от това било ли е своевременно проведено грамотно лечение. В този случай е възможно разпадане на тромба и нормализиране на кръвообращението в ретината.

При малка площ на увреждане е възможно самоволно възстановяване на проходимостта на зрението и постепенно обратно развитие на симптоми. Но тези случаи са редки.

Усложнения и прогнози при заболяването

Ако не се потърси медицинска помощ или лечение не е било ефективно, то проявленията на болестта могат да се променят.

Постепенно кръвоизливите на ретината се абсорбират. В зоните на исхемия често започва растеж на кръвоносните съдове. Структурата на тяхната стена е изменена, затова често се пукат.

В такива случаи възникват кръвоизливи в ретината. Понякога кръв може да излезе в стъкловидното тяло. Това състояние се нарича хемофталм.

Всяко понижаване на прозрачността на очните среди съществено понижава зрителните функции.

Лечение при тромбоза на централна ретинална вена

Лечението се провежда в болнични условия. Изписването на фибринолитични препарати веднага след откриване на запушването способства за бърза абсорбция на тромб.

Медикаментозното лечение подобрява микроциркулацията на кръвта в ретината и способства за абсорбцията на кръвоизлив.

Следва да се обърне внимание на отстраняване на причините за тромбоза. За тази цел следва да се коригира артериалното налягане и нивото на кръвна захар.

При необходимост се назначават препарати за понижаване на съсирване на кръвта.

Понякога симптомите на болестта се запазват, въпреки енергичното лечение. Това може да е признак на оток на макулата.

Възможно е да се излекува само със стероидни противовъзпалителни средства или анти-VEGF-препарати в кухината на окото.

Тези медикаменти спомагат за намаляване на отока на ретината и възпрепятстват растежа на новообразувания на кръвоносните съдове.

При тромбоза на разклоненията на централната ретинална вена е достатъчно да се извърши коагулация.

Тази манипулация способства за намаляване на отока на ретината, предотвратява се възможно отлепване, предотвратява се неоваскиларизация.