Строгото възпитание прави децата дисциплинирани, целеустремени.

Ако родителите контролират добре обучението на детето и неговият живот извън училище, то може да постигне по-големи успехи в различни сфери на живота.

Но всичко е добре, ако е с мярка, и ако родителите прекалено много притискат детето с волята си, подобно възпитание не се определя като строго, а като авторитарно.

То по-често вреди, отколкото да помага, ученикът може да си създаде комплекси, преследва го страх да не направи грешка. Ситуацията се влошава, ако родителите приложат физически наказания.

Строго възпитание – как родителите да не преминат границата

Трябва да е ясно къде преминава границата между строгостта и тиранията.

Ако родителските методи на възпитание са от полза за детето, то става по-уверено в себе си, бързо постига успех в своите начинания. Това означава, че всичко е правилно.

Но ако ученикът постоянно е изнервен, плаче – родителите трябва да спрат и да преразгледат своето отношение.

Когато детската психика се потиска постоянно, започват да се проявяват физически симптоми – нарушения на съня, липса на апетит, световъртеж, влошаване на здравословното състояние.

Това неизменно ще доведе до намаляване на продуктивността.

Между родителите и детето трябва да се установят отношения на голямо доверие.

За да могат те да разберат дали не са прекрачили границата, трябва добре да усещат своя син или дъщеря, да умеят да ги изслушват.

Ако ученикът получи неудовлетворителна оценка – възможно е за това да са виновни обстоятелствата, на които обективно не може да повлияе.

Например, не е успял да се подготви за контролна заради болест.

Родителите трябва да са наясно, че в този случай повод за наказание няма.

Дълг на възрастните е да изяснят на детето, че на първо място е взаимното доверие между тях, а не отличните оценки и поведение.

Защо детето може да се страхува от собствените си родители?

Първо, страх от наказания. Някои предпочитат да разговарят със сина или дъщерята за техните грешки.

А други смятат за допустимо използването на физически наказания или метод на игнориране.

Как ще реагира детето, зависи от особеностите на неговата психика?

Впечатлителните деца се плашат от перспективата за родителското неприемане, те се безпокоят, че мама и татко вече няма да го обичат.

На другите деца действат потискащите постоянни забележки.

Страхът от наказание води до това, че детето започва да лъже родителите си и се опитва да скрие своите простъпки.

С всяка следваща ситуация доверието в семейството става все по-малко и по-малко, и те се отдалечават един от друг.

Много възрастни като наказание вземат телефона, таблета на детето.

И изобщо не трябва да се изненадват, когато то не иска да се разделя с тези вещи, тъй като това е един от първите начини за развлечение.

Също децата се страхуват от родителите, когато отдават голямо значение на материалните ценности.

И постоянно напомнят на детето колко много пари се харчат по него и колко са скъпи предметите от домашния интериор.

Например, ученикът може да се безпокои, че ще го накажат за счупения компютър или за съсипаната мебел.

Влияе ли това на психиката?

Последствията за детето от твърде строгото възпитание може да са следните:

• Неспособност за поемане на отговорност за собствения провал;
• Склонност към депресивни състояния и гняв;
• Детето не уважава този, който е прав, а силния;