Повечето от нас знаят, че не всички възрастни хора се отнасят позитивно с децата. Има и такива, които не понасят тяхното присъствие до себе си, всячески се опитват да избягват общуването с децата, а също и открито изразяват своето негативно отношение към тях.

Какви са причините за такова отношение към малчуганите. Какво най-често предизвиква негативни емоции и какъв е механизмът на тяхното възникване.

Все пак съществува психологически механизъм, под въздействието на който всяко дете би трябвало да предизвиква у възрастния човек усмивка, умиление, желание за защита и други положителни емоции.

Но има и други механизми. Такива на раздразнение и отхвърляне. Какви са всъщност те?

1. Силните викове и крясъци на децата

Детският глас, а съответно, и крясък е с висок тембър – това е естествен механизъм за въздействие върху майчината психика. Виковете на децата са с такава височина, за да могат да бъдат чувани на максимално големи разстояния, а също и за да преодоляват всякакви прегради. Както и всеки сигнал за опасност, детският вик действа раздразващо на човешката психика.

2. Детската невъзпитаност

Този фактор дразни най-голямо количество хора в зряла и напреднала възраст. Смята се, че подобно отношение към детското поведение – неспособност за личен самоконтрол , наследена от първобитното минало на хората, когато шумното и неорганизираното поведение на децата е могло да застраши сигурността на цялото племе.

3. Поведението на родителите на детето

Ако едно дете създава чувство за неудобство на околните чрез поведението си, то в повечето случаи хората оценяват и поведението на неговите родители. Ако те не предприемат нищо, за да намалят причиняваният им от детето дискомфорт – това винаги се превръща в източник на силно раздразнение.

4. Детската неспретнатост

Този фактор до голяма степен смущава чистоплътните и спретнати хора, които придават голямо значение на външния си вид. Малките деца все още не са в състояние да се поддържат чисти и спретнат и да спазват елементарни правила за лична хигиена, това е задължение на техните родители.

Учените смятат, че антипатията към небрежния вид на децата е също естествен механизъм, съгласно който поддържането на чистота и спретнатост и начин за предотвратяване на заболявания и децата с техния небрежен вид са в разрез с това и така се превръщат в източник на раздразнение за някои хола.

5. Детските капризи

На малко дете е много трудно да се обясни защо едно или друго действие или предмет са недостъпни. То може да реагира много бурно, поради това, че определено нещо желано от него е недостъпно.

В такива случаи децата практически винаги предизвикват раздразнение у околните, дори и у родителите си. Това се дължи на факта, че последните разбират, че са безсилни пред такова поведение на детето.

6. Детската агресия

Агресивното детско поведение също предизвиква много силно раздразнение, особено ако то е насочено към животни, други деца и дори възрастни. Отрицателните емоции, които предизвиква такова поведение също е обусловено от еволюцията – агресивните деца могат да представляват опасност за околните.

7. Манипулациите на децата

Манипулациите на малките деца често са предварително ясни и очевидни. Те просто не знаят друг начин как могат да се сдобият с желаното. Въпреки това всички подобни опити предизвикват раздразнение, тъй като се възприемат като натиск върху възрастния човек и опит да се повлияе на неговото поведение.