Как да предпазим децата от опасно затлъстяване и как генетичните тестове могат да ни помогнат да отгледаме олимпийски шампион?

Проблема със затлъстяването сред децата в ранна възраст и при тийнейджърите днес стои остро както никога.

Лекарите не смеят и да си помислят какво очакват бъдещите поколения.

Но дали въпросът е само в това, че хората са започнали твърде малко да се движат, или проблемът е много по-дълбок, на генетично ниво?

Защо съвременните деца се раждат толкова големи?

Достатъчно ли е само да се следи индексът на телесна маса на детето?

Какви съвременни изследвания помагат за по-доброто разбиране на проблема с наднорменото тегло?

Помагат ли генетичните тестове да отгледаме истински олимпийски шампион?

Здравното министерство бие тревога – почти 20% от българчетата са с наднормено тегло.

Обикновено това, че детето страда от затлъстяване се дължи на:

• Неспазване на режим;
• Традицията на дояждане;
• Нездравословно хранително поведение в семейството;

Но винаги ли това е така и само външните фактори влияят на развитието на затлъстяване?

Не само. Има медицински понятия – фенотип и генотип, в който и ние се запознаваме, без да сме лекари, в училищния курс по биология.

Генотипът – това е уникално съчетание алели на гените – полиморфизми, заложени във всеки човек.

Фенотипът е в резултат на взаимодействие на тези гени и на външните фактори.

Информацията за генотипа на пациента дава възможност за предотвратяване или за спиране развитието на различни заболявания, а също и за разработване на най-ефективната схема на лечение.

Как резултатите от генетичния тест могат да помогнат за разрешаване на проблема със затлъстяването на детето?

Резултатите от теста помагат на специалиста – диетолог, ендокринолог, да разбере какви са причините за наднормено тегло или затлъстяване, ако е поставена такава диагноза.

Днес са установени хиляди генетични маркери – алели на различни гени, които влияят на физиологията на пациента, и това число бързо нараства.

За съжаление, педиатрите, дори и да имат достъп до актуалната информация по тази тема, просто не успяват да придобият практически навици.

Именно затова преди изследването трябва да се установи дали специалистът по генетика.

В случай че заболяването е обусловено генетично, специалистът подбира съответната терапия, включително и медикаментозна.

Коригира се начинът на живот и поведението на пациента.

Отчита се генетичния фактор за развитие на затлъстяване.

Според статистиката, новороденото днес е с тегло 500 грама повече, отколкото преди 30 години. С какво е свързано това?
В немалка степен от това как се храни бъдещата майка.

Ситуацията е следната.

През последните години храненето се състои от висококалорична храна, а съвременната култура на хранене не може да се нарече здравословна.

Повечето от нас се хранят не тогава, когато това е необходимо на организма, и не в тези количества, които са необходими като се изхожда от разходената енергия.

По-скоро се ръководим от желанието да се поглезим с храна.

В крайна сметка се образува излишък от хранителни вещества, които в организма на бременната жена се насочват към храненето на плода.

А това може да предизвика ускоряване на неговия растеж и дори определени изменения на формиращите се вътрешни органи.

А ако бъдещата майка спазва всички препоръки за хранене, но у детето в повече или в по-малка степен е започнало развитие на затлъстяване.

Една от възможните причини е генетичният фактор, и колкото по-рано това се потвърди, толкова по-добре.