Малките деца са в зависими отношения със своите родители.

Тази зависимост се преплита с емоционална привързаност и е нормална за детското развитие.

Без подкрепа и съпровождане от възрастните детето не е в състояние да се погрижи за себе си, да се защити, да се оправдае или реши проблеми.

Затова и от това как се установят детско-родителските отношения от момента на поява на детето на бял свят, ще зависи неговото здраве, растеж и качество на живот.

Родителите се грижат, възпитават, пазят и обичат своите деца

Особено тясна е връзката с майката.

Именно майката е първият и най-важен прозорец на детето към външния свят.

Детето дълги години, докато расте, ще се уповава на нейното отношение към околната действителност, докато се формират неговите характер, психика и поведение.

Любовта на майка има първостепенно значение, за да се чувстват децата щастливи, да се развиват в съответствие с възрастта.

Защо понякога по време на спор подрастващите деца обидено казват на своята майка, че никога не ги е обичала или не ги обича?

Какво кара детето така да смята и какво поведение или отношение на майката предизвиква в душата на малкия човек това чувство на страх?

Важност на майчината любов

Децата е важно да бъдат обичани, необходими и приети от своята майка, защото на жената пада отговорността детето да се почувства желано от света и от своите близки.

Ако то не чувства това, оставили са го в родилния дом, майката е равнодушна, хладна към него, неговото раждане не радва никого, то може да загине.

Тази гибел в повечето случаи е емоционална.

Когато рефлексите на децата атрофират, изчезват емоциите и не се развива интелект.

Но са известни случаи и на физическа гибел на бебета, заради липсата на майчина ласка.

Детето чувства любов още докато се намира в утробата на мама, когато жената очаква неговата поява на бял свят, грижи се за неговото и за своето здраве.

Гали коремчето, разговаря с детето вътре в себе си.

След появата на бял свят за детето е жизнено необходимо да усеща, че го обичат.

Децата в бебешка възраст усещат любов чрез усмивките и докосванията, слушат ги в интонацията на гласа, виждат ги в израженията на маминото лице.

Има ситуации и житейски периоди, когато детето си мисли, че мама не го обича и с горчиво разочарование се уверява в тези мисли.

Недостиг на време за детето

Така се случва, когато майката много работи или сферата ѝ на дейност не позволява да се отделя толкова време на детето, колкото му е необходимо.

Колкото по-малки са децата, толкова травмиращ може да стане този опит.

Понякога жената е претоварена с домакинска работа и не намира време, за да си поиграе с детето, да почете приказка за предучилищна възраст.

Няколко деца в семейството

На детето може и да не му стига любов, когато децата в семейството са няколко.

В този случай е добре, ако майката, без значение от възрастта на детето, да започне да прекарва повече време насаме с него.

Така то ще „попие“ от майчината любов и внимание, ще престане да тъжи и отново ще повярва, че е желано и обичано.