Това е малка част от психологическите странности, които често са причина за неразбирателство.

В новата си книга „Никой не разбира“ Хайди Грант Халвърсън разказва на читателите няколко истории за странностите на човешката психика.

Халвърсън е социален психолог в Колумбийското бизнес училище, а изследванията, които прави, са свързани с начина, по който хората се възприемат един друг и основните проблеми в битието, които са причина за нелепи ситуации и разрив в отношенията на работа и у дома. В книгата си тя обянява, че

хората тълкуват отделните ситуации по различен начин

Неволните недоразумения, причинени от различието в човешката психика, са причина за конфликти и проблемни ситуации. Колко „битки“ между двойки са започнали с едно погрешно тълкуване на това, което друг казва и прави?

Според Халвърсън, през повечето време хората не осъзнават, че действията и думите на човека срещу нас имат друго значение.

Халвърсън пише в книгата си: "Опишете как виждате себе си, как бихте се описали вие и помолете приятел да направи същото за вас. Проучванията показват, че винаги има голяма разлика в това как ние се възприемаме и как ни възприемат останалите хора.

Според Халвърсън, тази празнина, която тя описва в книгата си, възниква от някои странности на човешката психология. Голяма част от хората страдат от това, което психолозите наричат ​​"илюзията за прозрачност". Това е убеждение, че това, което те чувстват, желаят или възнамеряват да направят е кристално ясно за останалите, въпреки че не са направили достатъчно, за да покажат какво се случва в съзнанието им.

Поради факта, че те определят действията и мислите си като прозрачни, тези хора не полагат необходимите усилия, за да се изразят по-ясно за предстоящите си намерения или емоционални състояния, което често е причина човекът срещу нас да направи неточна преценка.

Според Халвърсън, хората определят ситуацията като вземат предвид емоционалното състояние на събеседника си. Ако имате разочарован вид, когато сте объркани, изнервени или по-малко загрижени, думите ви могат да се изтълкуват абсолютно погрешно, сякаш сте обидени или сърдити.

Тъмната страна на емоционалната интелигентност

Докато стои срещу вас и се опитва да разгадае мислите ви, събеседникът ви се опитва да се справи с два основни психологически проблема, които са свързани със способността му да разгадае мислите ви.

Според една голяма съвкупност от психологически изследвания, на първо място хората са това, което психолозите наричат ​​„когнитивни скъперници“. Това означава, че хората не обичат да мислят за това, което виждат.

Според трудовете на Нобеловия лауреат Даниел Канеман, има два начина, по които умът обработва информация, включително и информацията за останалите хора. Канеман назовава конгнитивните процеси "Система 1" и "Система 2". Тези системи, които Канеман описва в книгата си „Мисля бързо и бавно“, служат като метафори за два различни вида мотиви.

"Система 1" обработва бързо, интуитивно и автоматично получената информация. Според Халвърсън, това е времето за обработка на информация, когато хората не извършват усилие, докато мислят или пресмятат прости математически задачи като 3 + 3 = 6, шофират по познати пътища, говорят с приятел в колата или видят, че някой се усмихва и знаят, че този човек е щастлив.