Инфекциозните заболявания понижават нивото на интелекта на човека и това продължава през целия негов живот, установиха учени.

Английският учен сър Франсис Бейкън, пръв предложил идеята за създаване на тестове, определящи интелектуалните способности, смятал, че умствените възможности се предават от родителите на децата.

Но днес е доказано, че освен генетиката на нивото на коефициента на интелигентност влияят множество фактори – възраст, начин на хранене, социална среда.

Според изследователи от Орхуския университет и на Копенхаген, интелектът на човека зависи и от броя на прекараните от него инфекциозни заболявания.

Група датски учени установили, че заболяванията, предизвикани от проникването в организма на патогенни микроби, вируси и приони, могат неблагоприятно да влияят на когнитивните способности на хората, което се изразява в понижаване на техния показател за коефициент на интелигентност. Резултатите от изследването бяха публикувани преди около 2 месеца в научното списание PLOS ONE.

Изследователите доказали, че колкото повече инфекциозни заболявания човек е прекарал толкова по-силно се понижава неговият коефициент на интелигентност.

В изследването, финансирано от Медицинския фонд Стенли, Европейския изследователски съвет и от Фонда на Лундбек, взели участие 190 хиляди мъже-новобранци в армията от Дания, родени между 1976 и 1994 година.

Нивото на IQ на участниците било измервано от 2006 до 2012 година. Същевременно 35% от новобранците по-рано били прекарали инфекциозни заболявания и били хоспитализирани.

„Нашето изследване показва взаимовръзката между хоспитализацията вследствие на инфекциите и понижаване нивото на коефициента на интелигентност с 1.76 пункта., - убеден е авторът на изследването Майкъл Ериксон Бенрос. – При участниците с 5 и повече случаи на хоспитализации вследствие на инфекции показателят IQ паднал с 9.44 пункта под средния.

Така проучването показало ясна взаимовръзка между броя на инфекциозните заболявания и въздействието върху когнитивните способности на човека, което било толкова по-силно, колкото близка била по време последната прекарана от доброволеца инфекция и колкото по-тежко е била тя“.

Освен това изследователите установили, че колкото по-продължително и сериозно протичали инфекциозните заболявания при доброволците, толкова по-нисък бил техният коефициент на интелигентност.

Учените смятат, че най-силно влияние върху когнитивните способности оказват инфекциите на главния мозък – вирусен енцефалит и менингит с такъв произход.

Но и другите инфекциозни заболявания – кожни, стомашни, пикочно-полови, - изискващи незабавна хоспитализация на човека, също могат да способстват за понижаване на нивото на неговото IQ.

Инфекциозните заболявания влияят на мозъка на човека както пряко, така и чрез периферните възпаления.

По-рано беше доказано, че инфекциите могат да предизвикат депресия и шизофрения, а също и да влияят отрицателно на когнитивните способности на хората, страдащи от старческо слабоумие.

„За нас е очевидно, че всички видове инфекции се отразяват неблагоприятно на главния мозък. Затова е важно да се провеждат повече изследвания, чиято цел да бъде изучаването на механизмите, залегнали в основата на взаимовръзката между имунната система на човека и неговото психическо здраве “ – коментира Майкъл Ериксон Бенрос.

Получените резултати показват, че реакцията на имунната система на инфекциите е възможно да въздейства отрицателно на функцията на главния мозък и следователно върху интелекта на човека.

Проведените по-рано експерименти върху животни показали, че имунната система е способна да оказва неблагоприятно влияние върху познавателните способности.

„Имунната система толкова силно влияе на мозъка на човека, че неговите когнитивни способности се оказват понижени дори много години след оздравяването му.“ . заключава Бенрос.