Ежегодно във Великобритания много хора преждевременно загиват в резултат на емисиите, отделяни от автомобили, камиони, самолети и електроцентрали, в съответствие с изследвания, проведени от специалисти на Масачузетския технологичен институт, публикувани в броя от този месец на изданието Environmental Science and Technology.

Учените на Стивън Баррет и Стив Йим, съавторите на изследването, оценявали качеството на въздуха в страната и неговото отклонение от нормите за този показател, установени от законодателството на ЕС.

След анализ на данните учените установили, че изгорелите газове на леките и тежкотоварни моторни превозни средства в най-голяма степен допринасят за статистиката на преждевременните смъртни случаи от различни източници на вредни за здравето емисии във Великобритания – това са около 3300 души годишно загинали в резултат на замърсяването на въздуха от автомобилите и камионите.

За сравнение, по-малко от 3000 души годишно във Великобритания загиват вследствие на пътно-транспортни произшествия. Освен това учените установили, че всяка година във Великобритания още 6000 смъртни случаи са предизвикани от вредни емисии в други европейски източници на такива, тоест от други държави.

Стивън Баррет, доцент в катедрата по аеронавтика и астронавтика в Масачузетския технологичен институт, заявил, че за да се изясни локализацията на емисиите, той и неговия екип направили модел на метеорологичните условия във Великобритания – температура и посока на ветровете.

Този модел се оказал подобен на тези, които се използват за създаването на краткосрочни прогнози за времето.

Всички резултатите от моделирането накрая били позиционирани на карта, на която била отбелязана плътността на населението, за да се установи къде е най-голямото дългосрочно въздействие на емисиите вредни газове от автомобилите.

Било установено, че частиците от изгарянето имат диаметър не по-малко от 2.5 микрометра. Съгласно епидемиологичните данни този размер на частиците оказва патологическо въздействие върху организма на човека.

Доктор Баррет отбелязва, че хората са изложени на редица рискови фактори в живота си. Замърсяването на въздуха е още един рисков фактор, който може да бъде значителен, особено за хората, живеещи в градовете.

Също така като допълнение следва да се посочи, че децата с определена вариация на гените, които се подлагат на въздействието на замърсен въздух, имат по-висок риск от развитие на аутизъм, съгласно данни на изследователи от Keck School of Medicine при University of Southern California (USC).

Основавайки се на резултати от предходни проучвания, изследователите твърдят, че съчетанието на тези фактори увеличава риска от аутизъм.

Разстройствата от аутистичния спектър, както е известно, съпровождат човека през целия негов житейски път и водят до проблеми в социалните взаимодействия и повтарящо се поведение.

Според един от авторите на проучването вариацията на изменения ген е свързана с развитие на аутизъм. Този ген контролира експресията на МЕТ белтъка в мозъка и имунната система, и предсказва изменение в структурите на главния мозък и нарушаване на неговата функция.

Важно е да се определят механизмите, с помощта на които съчетанието на тези генетични и екологични фактори играе роля в увеличаване на риска от аутизъм.

Авторите стигнали до заключението, че въздействието на замърсения въздух увеличава риска от аутизъм при децата с вариант МЕТ на гена. Генотипът бил определен в резултат на кръвни изследвания.

Като заключението следва да се посочи, че децата с изменен генотип и с въздействие на високи нива на замърсители на въздуха били предразположени към повишен риск от разстройство на аутистичния спектър.