И лъжите, и сдържането на позива за уриниране, изискват висока концентрация и самоконтрол.

Ако желаете да излъжете по начин, че да ви повярват, направете го с пълен пикочен мехур.

Според изследователи от Калифорнийския университет, лъжата сработва, също както и измамата, и сдържането на желанието спешно да посетите тоалетна изисква високо ниво на концентрация и самоконтрол. Резултатите от проучването бяха наскоро публикувани в списанието Consciousness and Cognition.

Водещият автор на изследването Айрис Блендън-Гиглин и нейните колеги провели експеримент, чиято цел била изучаване действието на т.нар. забавящ страничен ефект – феномен, при който самоконтролът, насочен към една цел, помага за контролирането и на други аспекти от поведението.

Изследователите помолили 22-ма студенти писмено да отговарят на въпроси, свързани с нееднозначни социални и морални теми. След това участниците трябвало да се явяват на интервю и да изложат своето мнение по тези въпроси.

Като част от студентите били инструктирани по време на интервюто да излъжат, когато по всеки 2 теми, които ги вълнуват най-много.

Паралелно в периодът след завършване на анкетирането и 45 минути преди началото на интервюто, половината от участниците трябвало да изпият по 700 милилитра вода, а останалите – 50 милилитра.

В крайна сметка се оказало, че участниците, които по време на интервюто трябвало да бъдат в тоалетната, когато лъжели, изглеждали по-уверено, лъжели по-изкусно и убедително, а тяхната лъжа била много по-изтънчена, сложна, детайлизирана, отколкото при участниците, чийто пикочен мехур не ги безпокоил.

Лъжата изисква мощна концентрация на мисловните ресурси – необходимо е човек да жонглира с големи обеми от информация, едновременно да потиска ненужните в дадения момент мисли, тоест истината, да преценява реакцията и поведението на слушателите си, и да изложи правдоподобна история.

Така концентрацията, насочена към сдържане на позива за уриниране, спомага за подобряване на способностите за съсредоточаване и при необходимост да се въведе някой в заблуждение.

Когато активирате в главния мозък, забавящият сигнален път, отнасящ се някакви определена задача, този ефект се разпространява и върху всички останали задачи.

Други американски учени пък достигнаха до заключението, че способността да се лъже, е свързана с хронотипа на човека – на чучулигите им е по-лесно да говорят неистини вечер, а на совите сутрин.

Според психолози това се случва, защото при чучулигите и совите различните нива на честност зависят от времето от деня, в което организма на човека е свикнал да спи или да бодърства.

За да достигнат до това заключението на изследователите им помогнали редица експерименти. В тях взели участие почти 200 доброволци, които трябвало да минат няколко теста, а също и да поиграят на различни игри, а след това да споделят резултатите от учените.

На участниците били обещани парични награди в размер на до 10 долара, а също и възможност за получаване на награди.

Желаейки да спечелят, участниците в експеримента невинаги се оказвали честни, като нивото на нечестност било по-високо тогава, когато хората се намирали „извън пределите“ на предпочитаното от тях време от денонощието, тоест тогава, когато трябвало да спят.

Според един от авторите на изследването това откритие играе голяма роля за работодателите и за разпределението на работните места, особено там, където работят на смени.

Ако вземането на решение зависи от хронотипа на човека, то работодателите е необходимо да решат въпроса за продължителността на работния ден и за това как той ще се изгражда.