Защо отказваме да се доверяваме на хората
Полезно

В малки дози недоверието ни пази от разочарования.

Но ако то започне да преобладава в отношенията рискуваме да се окажем изолирани от всички.

Съветите на експерти как отново да започнем да се доверяваме и да придобием увереност. 

„Не ме ли лъжеш? Колко дълго той ще може да ме подкрепя?“

Недоверието е неприятно предчувствие за външна заплаха, тоест това, което си мислим, че може да ни навреди.

Става дума за поведение, което често е непропорционално на реалната ситуация и може да ни блокира, парализира, да ни попречи да водим пълноценен живот.

Недоверчивият човек поставя под съмнение всичко позитивно и положително, което предстои да се случи.

Освен това е пълен с предразсъдъци.

Къде се ражда недоверието и защо?

Корените са в детството

Отговор дава американският психоаналитик Ерик Ериксон, който през 50-те години въвежда понятията „базово доверие“ и „базово недоверие“.

С тяхна помощ обозначава периода на развитие на човека от раждането до 2 години.

През този период детето се опитва да определи, какво кара другите да го обичат, приемат и харесват.

Вярата и недоверието се залагат още в ранното детство и повече зависят от качеството на отношенията с майката, отколкото от количеството проявления на любов.

Според Ериксон, за изграждането на отношения на доверие между майка и дете помагат 2 фактора. Майката трябва да обръща внимание на потребностите на детето и да му вдъхва увереност.

Най-важното за децата е да усещат, че са обичани, тъй като увереността расте с времето и в бъдеще се превръща в способност за преодоляване на житейските трудности и разочарования.

И обратното, ако детето не е чувствало достатъчно любов, то става недоверчиво към света, който му изглежда непредсказуем.

Липса на увереност

Колега, който лъже, приятел, злоупотребяващ с вашата щедрост, любим човек, който ви е предал.

Недоверчивите хора имат идеалистичен поглед върху отношенията.

Те очакват твърде много от околните и най-малкото несъответствие с тяхната реалност се възприема като предателство.

В някои случаи това чувство се превръща в параноя, а понякога се стига и до цинизъм.

Да започнеш връзка с някого, означава да поемеш риск.

И това е възможно само за хора, които са достатъчно уверени в себе си, за да не се почувстват изманени, в случай че бъдат предадени.

Липсата на доверие в друг човек често означава неувереност в себе си.

Ограничен поглед върху реалността

Страхът и недоверието са главните герои на съвременното общество.

Всички ние, които си стоим у дома, гледайки света през прозореца, без да участваме в живота пълноценно, споделяме цинично отношение към него.

Убедени сме, че отвсякъде ни заобикалят врагове.

Причината за целия психически дискомфорт е вътрешното душевно безпокойство.

За да се случат някакви изменения, е необходима сляпа вяра, че във всеки случай всичко ще се разреши по най-оптималния начин и в крайна сметка всичко ще бъде наред.

Какво означава да се доверяваш и да си уверен в себе си?

Това означава да разбираш каква е истинската ти природа, и да осъзнаваш, че увереността се заражда в самия теб.

Какво да правим с недоверието?

1. Върнете се към източника;

2. Старайте се да не обобщавате;

3. Ценете всичко положително, което се случва около вас;

4. Учете се да обяснявате;

5. Не прибягвайте от едната крайност в другата крайност;

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.47 104

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg