От времето на откриване на инсулина в лечението на захарен диабет тип 2 е имало малко революции.

Но новите ръководни принципи, одобрени от Американската асоциация по диабет през 2016 г. кардинално променят погледа върху терапията на заболяването, което отнема повече от 1.5 милиона живота годишно.

Американската асоциация по диабет и 45 професионални асоциации по цял свят предлагат да се разгледа метаболитната хирургия – стомашно и билиопанкреатично шунтиране като стандартен метод за лечение на диабет тип 2.

Няколко мащабни изследвания показват, че тези операции нормализират нивата на кръвна захар по-ефективно, отколкото всякакви диети и лекарства.

От 1980 до 2014 броят на възрастните диабетици се увеличи с 4 пъти – от 108 на 422 млн.

Около 90% от болните са с диабет тип 2 – една от основните причини за бъбречна недостатъчност, слепота, инсулти, инфаркти, в някои случаи се налага и ампутация на долните крайници.

По-малко от 50% от пациентите с диабет тип 2 могат да контролират нивата на кръвната захар с помощта на физически упражнения и лекарства.

Нови стандарти за лечение на метаболитни нарушения и диабет

В средата на 50-те години на хората, чийто индекс на телесната маса превишавал 40, за лечение на затлъстяване се препоръчвали бариатрични операции:

• бандаж на стомаха;
• стомашно шунтиране;
• билиопанкреатично шунтиране;
• различни варианти на гастропластика;

Много пациенти, покрай наднормените килограми, също имали и диабет.

Скоро станало ясно обаче, че веднага след шунтирането при диабетиците се понижавали нивата на кръвната захар и на гликирания хемоглобин.

Последният е показател, който отразява средните нива на кръвна захар през последните 3 месеца.

Дванадесетопръстникът се изключвал от пасажа на храната, това повлиявало благоприятно на въглехидратния метаболизъм.

Сега метаболитната хирургия се разглежда като препоръчителен метод за лечение на диабет тип 2 при хора, които теглото и нивата на кръвна захар не могат да се контролират с помощта на други средства.

Окончателно излекуване от диабет тип 2 е установено при 85% от пациентите след стомашно шунтиране и при 98% след билиопанкреатично.

Тези пациенти успели напълно да спрат всякаква медикаментозна терапия.

Новите препоръки са радикално отклонение от основния принцип на лечение на диабет, въведен през 20-те години, след откриване на инсулина.

Основават се на резултатите на голямо количество научни трудове, сред които 11 клинични изпитвания, проведени за последните 10 години.

В тези изследвания повечето пациенти, подложили се на бариатрични операции попадали в едната от 2-те категории:

• Диабетът преминавал в състояние на пълна ремисия;
• Захарта започва да се стабилизира с помощта на лекарства и физически упражнения, които не помагали по-рано;

Изследвания с участие на пациенти, получили консервативно или хирургично лечение, показват, че операцията също намалява случаите на инфаркт и инсулт, свързани с диабет.

Метаболитната хирургия е изгодна за икономиката

Разходите за операция в САЩ са 20-25 хиляди долара за процедура, които се изплащат за 2 години с намаляването на разходите за лекарства.

Днес на учените им е известно, че ефективността на метаболитната хирургия се състои не само в отслабването на болните.

Промяната в стомашно-чревната анатомия непосредствено влияе на хомеостазата на глюкозата.

Операцията увеличава синтеза на някои жлъчни киселини, което прави клетките по-чувствително към инсулин, като така понижава нивата на кръвна захар.

Постепенното въвеждане на хирургията в лечението на диабет тип 2 съществено ще подобри показателите на заболеваемостта и ще повлияе благоприятно на качеството на живот на болните.