С всяка изминала година, ако се съди по резултатите от анкетите, по цял свят се увеличава броят на хората, които се чувстват самотни. Как това се отразява на здравето и емоционалното състояние?

Опасна или полезна е самотата за здравето

Толкова различна самота

В английския език има толкова думи за самота, а в българския е само една. В английския има отделна дума за всеки вид самота – alone, lonely, single, lone, solitary, desolate, mateless, lane и още няколко.

Неслучайно във Великобритания има Министерство на проблемите на самотата, а Лондон е един от градовете в света, в които хората са най-загрижени за това състояние.

В много случаи тази вредна самота може да се характеризира като усещане за ненужност, страдание от недостиг на социални взаимодействия. Ето и няколко примера кога човек може да се почувства самотен:

  • Студент, който е напуснал своя роден град или населеното място, където е отраснал и е отишъл да живее на общежитие, също се чувства самотен, или поне така е в началото.
  • Възрастен мъж, погребал наскоро своята съпруга, също може да се чувства изключително самотен и това чувство може да не му мине.
  • И ученикът, приет в ново училище, също ще е самотен, макар и около него да има няколко стотин деца.
  • Монахът-отшелник, живеещ в далечната пустош, физически също е самотен, но няма да се чувства така, защото с него е божеството.
  • Каква радост от самотата ще изпитва самотната жена, освободила се от тягостния, токсичен брак, в който са я унижавали и обиждали.

Да и много пътешестващи се чувстват най-добре, когато са сами и насаме с природата, като изобщо не страдат от липсата на спътници.

Анализът на резултатите от анкетите показва увеличаване на броя на страдащите от самота хора, расте броят и на тези, които са напълно доволни от това, че са самотни.

И в най-голяма степен това е характерно, колкото и да е странно, за жените. 61% от дамите, които са без мъж, са доволни от своето положение. Сред мъжете доволните от липсата на жена са 49%.

Тоест най-малко половината от хората, които не са във връзка, са удовлетворени от своето положение.

За сметка на това 60% от тези, които се чувстват сами и страдат от това, са женени/омъжени.

Средно хората, които са в брачни отношения, с по-високо ниво на образование и доходи, по-рядко се чувстват самотни.

Бедността, липсата на съпруг/съпруга и необразоваността могат да се разглеждат като фактори, способстващи за появата на усещане за самота.

Самотата може да е заразна. Продължителният анализ на профилите на потребителите в социалните мрежи показва, че страдащ от самота човек, заразява с това и своите близки.

И те с 52% по-често започват да страдат от самота и да се чувстват в социална изолация.

Стрес от самота

Неудовлетвореността от социалните взаимодействия, липсата на социални връзки, усещането за ненужност, кара човек да изпитва стрес.

Колкото по-ниско е нивото на удовлетвореност, на толкова повече стрес се излага организма, и реагира с развитие на заболявания.

Влошаване на когнитивните способности, развитие на Алцхаймер

Изследванията показват, че при самотните хора се влошава паметта и способността за концентрация, те по-трудно се справят с тестовете за определяне ниво на интелект и логика, затрудняват се при вземането на решения.

Затова хората в напреднала възраст е добре да намират интересни занятия, за да може мозъкът да е активен.

Според учените, постоянната работа над себе си, изпълнението на разнообразни интелектуални задачи помага за намаляване на риска от развитие на Алцхаймер.

И по този въпрос също има алтернативни мнения.

Ако не се практикуваше отшелничество в много духовни практики и религии, това би попречило за достигането на върховете на духовното развитие. Нямаше да има и толкова самотни велики умове.

Вероятно, и в този случай всичко произхожда от това в какво вярваме. Тези, на които им е скучно и безинтересно, когато са сами със себе си, най-вероятно причината да се чувстват така, е в самите тях, а не в средата, която ги заобикаля.