Много клиники по дентална медицина, които лекуват детски зъби, предлагат това да става при условия на седация, тоест почти да приспят детето и тогава пристъпват към денталните процедури.

Да, от една страна лечението на кариес може да се превърне в цяла епопея, а от друга страна, толкова ли е безопасна седацията, колкото се говори за нея?

Седация или наркоза - защо може да са опасни за детството здраве

По какво се отличава седацията от пълната упойка – наркоза

Родителите често бъркат седация и наркоза, включително и защото по интернет сайтовете под думата „наркоза” е описана седацията.

Редица дентални лекари пишат вместо заседация – азотен диоксид. Понякога се среща и терминът „медикаментозен сън”, а някои отбелязват, че може да е с различна дълбочина.

Ето защо, за да се отговори на въпроса за безопасността, на първо място точно трябва да се разграничат понятията.

Наркозата – това е състояние на пълно безсъзнание, което изкуствено се предизвиква с помощта на инжектирането на специфични препарати, те потискат дейността на нервната система.

В това обратимо забавяне на централната нервна система липсват редица рефлекси и чувствителност на болка.

Наркозата изисква специална подготовка, например, провеждат се диагностични процедури. Пациентът не трябва да се храни 6 часа и да пие вода 4 часа преди пълната упойка.

Това създава допълнителни трудности за родителите.

Седацията /медикаментозен сън/, това е минимално потискане на съзнанието, осъществява се с помощта на азотен диоксид в смес с кислород.

В този момент детето е максимално отпуснато и спокойно, у него не възниква тревога, стрес или страх.

Същевременно седацията не потиска рефлексите и болезнените усещания. Затова и една страна, детето слуша лекаря и изпълнява някои негови команди, свързани с провежданите процедури.

Например, да отвори по-широко уста, при някои манипулации може да е необходима местна упойка.

Защо медикаментозният сън може да е с различна дълбочина

Всичко зависи от това какви препарати, в каква доза и по какъв начин се приложат на пациента.

Например, на възрастни при гастроскопия може да се приложи венозно пропафол, от който се заспива напълно.

В детската стоматология най-често е използвана сместа от азотен диоксид с кислород, която се подава чрез маска.

Ако родителите изберат лечението на детските зъби в условията на седация, то процедурата изглежда приблизително така – на детето се поставя маска, за да подиша от сместа, след това специалистът по дентална медицина обезболява мястото, където ще постави упойката със специален гел. Слага анестетик, и пристъпва към лечение.

Опасна ли е седацията за деца

Много родители се безпокоят от маската, чрез която се подава азотен диоксид и кислород. Какво ще се случи с детето, ако се надиша с тази смес? Има ли негативни последствия след седацията?

Може би е по-добре детските зъби да се лекуват като в миналото – здраво да държим детето и да го уговаряме, че всичко ще мине? В края на краищата именно така, самите ние сме лекували зъбите си, без използване на азотен оксид и кислород.

Отговорът на първия и на втория въпрос е еднакъв – с детето няма да се случи нищо, което може да се отрази неблагоприятно на здравословното му състояние.

Днес седацията е най-безопасният метод за лечение на зъби при деца. Когато на детето му поставят маска в зъболекарския кабинет, първо се подава кислород, а след това азотен оксид и то в много малко количество.

Този сладникав инертен газ напълно се извежда от организма 10 минути след свалянето на маската. Така никакво вещество не остава в организма и не влияе на неговото функциониране.

Втори важен момент – днес не е регистриран нито един случай на усложнение след проведена седация. Много рядко при детето може да се появи гадене или повръщане. Но зъболекарите знаят как да предотвратят тази ситуация.

Те специално извеждат детето от седация в рамките на 5 минути. В този случай гадене и повръщане няма да има.

Третият аспект – седацията не е с голяма продължителност. Наркоза може да се използва с часове, особено при сложни операции, но продължителността на действие на седацията е такава, както и продължителността на действие на анестетика – около 1 час.

Ако лекарят е успял да проведе лечение за 20 минути, то започва да се извежда от организма на детето след 20 минути.

Защо е необходима седация за лечение на детските зъби

Съществува мнение, че това е безполезна глезотия, тъй като нашите баби и дядовци са си лекували зъбите и без това. Но нека да направим равносметка – много от нас след такова лечение панически са се страхували от зъболекари.

Страхът от тези специалисти почти винаги се формира в детството. В крайна сметка, когато човек порасне, не ходи на зъболекар, дори и когато проблемът стане много сериозен.

Получава се затворен кръг – заради страха от зъболекари от самото детство се развиват сериозни проблеми в устната кухина, които изискват много сериозно и често пъти инвазивно лечение, и страхът става само и единствено по-силен.

Не трябва да се забравя, че медицината се развива бързо. Да, някога са се провеждали операции без никакво обезболяване, и това е защото не са умеели да ги правят.

Сега едва ли някой би се съгласил на отстраняване на възпален апендикс без упойка, защото предците са успявали някак да изтърпят тази интервенция.

Седацията поради своята безвредност и простота постепенно става повсеместна. Позволява провеждане на по-ефективно лечение, тъй като лекарят не се разсейва от това да успокоява плачещото дете.

Детето, на свой ред не изпитва никакъв страх, и затова в бъдеще ще се отнася много по-спокойно към посещенията на зъболекарския кабинет.

Така и когато порасне няма да отлага до последно посещението на зъболекар, както и да пропуска профилактичните прегледи.

Ще успее да запази зъбите си здрави, дори и по наследство да са предразположени към разваляне.

Затова и на фона на почти пълната липса на странични ефекти от седацията, може да се каже, че е силно препоръчителна.

Дори може да се приложи и при възрастни, които изпитват силен страх от зъболекар, който се корени в неприятни преживявания в детска възраст.