Повечето от нас прочитат от 150 до 250 думи в минута. Скоростното четене увеличава тези обеми с 3-4 пъти. Но има ли полза от това?

Феновете на бързото четене могат да разкажат много истории за ползата от това умение.

Един от най-ярките примери е от 2007-ма година на американка, 6-кратна световна шампионка по скоростно четене, като прочела току що пуснатата на пазара книга Хари Потър за 47 минути.

Това са средно 4200 думи в минута.

След това американката накратко описала романа за британските медии. На този резултат завидели милиони хора по цялата планета – те трябвало да задоволяват своето любопитство цяла нощ и на следващия ден също.

Но толкова ли е еднозначно всичко, както изглежда на пръв поглед? Преди да се отговори на този въпрос, следва да прибегнем до теорията.

Как четем?

Това е методичен механичен процес, ако човек чете за удоволствие и не разходва време за обмисляне на сложни и непознати понятия. Ето как се случва…

Вие виждате няколко думи или само една. Това се нарича фиксация и изисква приблизително 25 секунди. След това измествате очи на следващата дума или на група думи.

Това се нарича преминаване и отнема средно 0.1 секунди. След няколко такива повторения вие правите пауза, за да разберете фразата, която току що сте прочели.

За това обикновено са необходими 0.3-0.5 секунди. И така по редовете надолу. И крайна сметка получаваме, че човек, владеещ български език на средно ниво обикновено прочита и разбира около 200 думи в минута.

Скоростното четене намалява продължителността на задържанията и тяхното количество, поради което се увеличава и скоростта.

Техники за скоростно четене

Сред основните техники за бързо четене могат да се откроят 4 най-разпространени.

1. При метода на беглото хлъзгане човек определя категорията на текста и откроява най-важните негови части. Въпреки че този подход се причислява към методите на скоростното четене, вие не се учите да четете по-бързо, а тренирате да търсите откъсите от текста, които могат да се прескочат.

2. При метода на изключване на регресията човек движи своите очи надолу по редовете с определен ритъм или с помощта на молив или без него, като изключва по този начин неволното връщане и прочитане на вече изчетени изречения.

3. При метода на разширяване на периферното зрение човек обхваща голям обем текст посредством един зрителен контакт, намалявайки по този натоварването върху очите.

4. При метода на бърза визуална последователност целият текст се раздробява на отделни думи, които една след друга се изписват с голяма скорост в средата на екрана на всякакво електронно устройство. Движение на очите изобщо не се извършва.

Какво не е както трябва със скоростното четене?

Бързото четене това е умение за виждане на поне 1000 думи в минута.

Въпреки това е невъзможно тази грамада от думи да се разбере наистина.

За това говори изследване, проведено от група когнитивни психолози от САЩ под ръководството на Кейт Райнер – един от най-авторитетните учени в областта на изучаването на движенията на очите, визуалното възприятие и четене.

Изследването показва, че съществува компромис между скоростта и точността на четенето. Много малко вероятно е читателите да могат да удвоят или да утроят скоростта и същевременно да запазят обичайното ниво на усвояване.

Най-сигурният начин за ускоряване на скоростта на четене е постоянното четене и попълването на езиковия запас.