Популярното научно издание PLoS Biology публикува сензационно откритие на британски лекари. Съгласно получените данни за оцеляването на човешката раса женската Х-хромозома не е нужна.

Автори на това откритие станали британски изследователи от Университета Бат в Лондон. Именно те установили, че женската полова хромозома Х в процеса на еволюцията е загубила напълно своята способност да се копира, поради атрофия на някои гени.

За разлика от нея мъжката полова хромозома Y е успяла да запази алгоритъмът за създаване на собствени копия, който я прави много по-устойчива.

Понижената активност на гените в хромозомата става причина за нейното много бързо загиване.

Важна роля в оцеляването на организма изпълняват гените, които демонстрират повишена активност, но могат да се запазят само в тези хромозоми, които притежават способност да създават т.нар. архивни копия, като мъжката Y хромозома, разказват авторите.

Учените смятат, че в самото начало на формиране на човешката раса „прародителката“ на Х-хромозомата не се различава по никакъв начин от другите, но след това от нейните нишки се откачила.

Както установили експерти, Х-хромозомата изпълнява своите функции само в определени тъкани, като не притежава набор от активни гени, които биха помагали за оцеляване на организма като цяло.

В своето изследване авторите направили сравнение между хромозомите и пътищата. Така сравнили женската хромозома с път с едно платно, а мъжката, която притежава способност да се копира – с двулентов път.

На шосето с две платна едновременно могат да се движат повече автомобили, отколкото на еднолентовия път, привеждат пример учените.

На този етап на учените още им предстои да отговорят на въпроса, защо Х-хромозомата е загубила своята способност да се копира. Според британските експерти, изключването на тази функция значително повишила шансовете на бял свят да се появяват повече мъжки индивиди.

За потвърждение на тази теория могат да послужат резултатите от изучаване на активността на гените, които се намират в хромозомите на бозайниците.

Необходимо е да се отбележи, че резултатите от новото изследване потвърждават, че мъжката хромозома е незаменима за съхранение на генетичния материал на човека. Също учените са установили, че значимостта на мъжката полова хромозома е по-висока от женската.

Преди около 2 години се установи, че всъщност Y-хромозомата, която определя принадлежността на бозайника към мъжкия пол, може много повече, отколкото просто да генерира разлики с нежния пол на развиващия се ембрион.

Развитието на половите хромозоми на бозайниците е продължило милиони години. И те произхождат от 2 еднакви хромозоми. Y-хромозомата определя полът на бозайника, а също съдържа гени, необходими за формирането на сперматозоиди.

Но, докато Х-хромозомите са успели да запазят почти 2000 гени в процеса на еволюцията, то мъжката полова хромозома е загубила голяма част от генетичния си материал, и сега съдържа по-малко от 100.

Това обстоятелство кара учените да предположат, че тази хромозома е незаменима, но най-вероятно е обречена на „измиране“.
Впрочем това мнение се опровергава от изследване на 2 групи учени, статиите на които са публикувани в последното издание на списание Nature.

Резултатите от последните изследвания свидетелстват, че гените на мъжката хромозома са много важни за оцеляването на мъжете. Десетките гени, съхраняващи се в тях, осигуряват не само свойствата на тяхната репродуктивна система, но и на редица други важни признаци.