Хората със зависимо личностно разстройство (ЗЛР) се нуждаят в постоянна подкрепа и удовлетворяване на емоционалните потребности. Най-често те избират един човек, например, съпруг, на който се уповават във всички сфери на живота.

По какви признаци може да разпознае зависимото личностно разстройство

Мария не можела да разбере защо сестра ѝ Таня не се развежда с мъжа си. С годините наблюдавала как търпи неговите изневери, непоносим характер, желанието му да контролира всяка нейна стъпка и дори жестокост. Сестрата постоянно се оплаквала от своя мъж, но не се развеждала с него.

Когато Мария разбира каква е причината за зависимото разстройство на личността, ѝ става по-лесно да общува със сестра си. Как да разберем, че всъщност има проблем?

1.Силен страх от разделение

Страхът от разделението не е същото, като страхът от отхвърляне. Когато се боим от раздяла, то се чувстваме отхвърлени. Когато се боим от разделение, то не се възприемаме като пълноценна личност без друг човек.

2.Нежелание да се вземат решения

От детството си Таня се страхувала да взема решения за нещо. Необходими ѝ били милиони съвети от сестра ѝ във всяка ситуация, докато в живота ѝ не се появява мъж. Дори след като вземела някакво решение, започвала да се пита многократно дали е постъпила правилно.

3.Потребност от прехвърляне на отговорност на околните

Това може да се отнася за всичко – финанси, решения за сватба или за развод, принципи на възпитание на деца и т.н. Хората със зависимо разстройство обикновено с радост дават всичко това като откуп на някого другиго.

За мъжете, желаещи да контролират всичко, тази жена става идеален избор, тъй като не търпи посегателства върху авторитета на дома. Но такова съвпадане на двама души не е функционално.

4.Страх от конфронтация

Таня ненавиждала конфликтните ситуации и предпочитала никога да не спори с мъжа си и дори и със сестра си Мария, страхувала се да не загуби тяхната симпатия и одобрение. Заради това постоянно търпяла това, което изобщо не ѝ харесвало.

Веднъж след посещение в църквата, където Таня работела като доброволец, сестра ѝ Мария забелязва, че е много разстроена.

Сестра ѝ Таня признава, че никога не е искала и не желае да се занимава с това, но църковен служител успява да ѝ вмени чувство за вина, казвайки ѝ, че няма да може да се справи без нея.

6.Увереност в собствената си неспособност

Хората със зависимо разстройство вярват, че не могат да се погрижат сами за себе си, затова задължително им трябва някой друг, който ще носи отговорност вместо тях.

Обикновено те не могат да бъдат сами за дълго, без някаква връзка. Ако има период, в който са без половинка, те запълват тази празнина с приятели и роднини, докато не им се появи нов партньор.

7.Пасивност и безпомощност

Едно от противоречията в случая с Таня се е състояло това, че на работа тя била е доста успешна и уверена в себе си жена.

У дома обаче ставала пасивна и неспособна да взима решения. Мария обаче знаела, че сестра ѝ е била повече от способна да извършва сериозни постъпки и да носи отговорност за тях.

8.Повишена чувствителност към критика

Сестрата на Мария се отнася спокойно към конструктивната критика в работата, но и най-малкото неодобрение от близките ставало катастрофа за нея.

Всеки упрек от мъжа я изваждал от равновесие. Когато мъжът временно изчезнел от живота ѝ, това отношение се пренасяло и към сестра ѝ, не можела да понася, дори и намек за неодобрение на някакви постъпки.

9.Толерантност към насилие

Една от основните характеристики на такива хора е способност да игнорират насилието по свой адрес, да оправдават насилника по всички възможни начини. Дори и агресията да е очевидна, противопоставянето на нея е трудно.

10.Неспособност за уважаване на потребностите

Хората с такова разстройство се смятат потребностите на околните за по-важни. Особено ако се касае за човек, на когото те разчитат. С радост удовлетворяват чуждите желания, тъй като смятат това за проявление на любов.

За нещастие, тази особеност често се използва с егоистична цел, поставяйки хората със зависимо разстройство в неприятно или дори опасно положение.