Някои жени усещат миризми, въпреки липсата в главния мозък на необходимите за това структури.

Обонянието ни се базира на процеса на предаване на информацията от сензорните неврони в носа в т.нар. обонятелни луковици, разположени в главния мозък.

Липсват обонятелни луковици, а имат обоняние

До сега се смяташе, че и без обонятелни луковици усещането на миризми не е възможно. Но Ноам Сибел и неговите колеги  успяват да открият хора, при които от раждането тези структури напълно отсъстват, но на обонянието тази особеност по никакъв начин не се отразява.

Откритието било направено случайно, по време на друго изследване, посветено на обонянието, в което участвали жени.

При анализ на резултатите от ЯМР на главния мозък на участничките се обръща внимание, че една от тях няма абсолютно никакви обонятелни луковици.

Жената била левичарка, затова учените прегледали данните от ЯМР на 9 други участнички левичарки, и за тяхна изненада, откриват и друга с липсващи обонятелни структури на мозъка.

Остротата на обонянието при тях по никакъв начин не се отличава от тази на другите участнички.

Пълен спектър от миризми при липса на обонятелни луковици

Изследователите провеждат допълнителни тестове, които потвърждават, че жените с тази особеност могат да усещат пълният спектър миризми, както и хората с обонятелни луковици.

Според оценка на учените, това е уникално съчетание – липса в главния мозък на обонятелните луковици и наличие на чувство за обоняние – среща се при 0,6% от жените и при 4,25% от жените, които пишат с лявата ръка. Не се установява нито един мъж с такава особеност.

Предполага се, че направеното откритие демонстрира пластичност, тоест способност към адаптация, на главния мозък. Развиващият се човешки мозък може да преодолее дори минимални структурни изменения.

Видимо при липсата на обонятелни луковици тяхната функция се поема от други зони на мозъка. Планира се продължаване на изучаването на този феномен.

Това може да спомогне при лечението на нарушено обоняние, вследствие на загуба или увреждане на обонятелните луковици, като се въздейства на онези зони на мозъка, които поемат тяхната функция.