Нервните клетки представляват структурни единици на нервната система и нещо като уникален механизъм, посредством който се възприема, обработва и предава информация. От коректността на функциониране на нервните клетки напълно зависят всички органи и системи на организма, показателите на неговото здраве.

Невроните все още не са напълно изучени. Затова около техните особености и функциониране днес съществуват достатъчно заблуди и измислици.

Кои са научно потвърдените факти за нервните клетки

Нервните клетки са възстановими

Несъмнено всеки от нас неведнъж е чувал изразът, че нервните клетки не се възстановяват. В миналото лекарите-невролози са твърдели, че това е на практика еднозначно. Според резултатите от последните изследвания обаче е установено, че в някои области на мозъка има недиференцирани клетъчни образувания, които могат да се делят и да се възпроизвеждат.

Редица учени твърдят, че неврогенезата – възстановяването на нервните клетки се стимулира от многократно повторение на интелектуална дейност, обучение на нещо, и поява вследствие на това на нови знания и умения. Определен ресурс, макар и за непълно възстановяване, невроните все пак имат.

Неврогенезата продължава през целия живот, а нейната интензивност е свързана с позитивни предразполагащи фактори – здравословен начин на живот, нормален режим на сън, хранене, липса на вредни навици, удачно съчетание на гени и т.н.

Не се изчерпват

Обемът на невроните не е краен, но е напълно естествено с течение на живота тяхното количество да намалява. Затова протичат когнитивни изменения, които могат да се проявят в старческа възраст. Когато невроните станат твърде малко, контактът между тях се нарушава, и се развива деменция.

За намаляване на броя на невроните способстват прекомерната употреба на алкохол и наркотици.

Интелектуалният труд благоприятства създаването на нови невронни комуникации. Следователно на тези, на които мозъкът е постоянно в тонус, запазва яснотата на мисленето много по-дълго.

Не са еднотипни

Нервните клетки не са еднакви. В зависимост от това как са разположени, и с какви системи на организма взаимодействат, могат да се различават по вид и брой дендрити, а също и по своите функции.

Така например, рецепторните неврони възприемат сигналите на външната среда и предават получената информация навътре, тоест в нервната система.

Задачата на ефекторните неврони е обратна – предава сигнали на нервната система от клетките, граничещи с външната среда. Тези нервни клетки предават сигнали вътре в организма.

Присаждането на нервни клетки – невъзможно

Днес е установено наличие на определено количество стволови клетки в областта на главния мозък, което теоретично дава възможност да се разсъждава за възможността за външна намеса. Култивирането на пълноценен неврон, трансплантирането му, и обезпечаването на функционалност, засега не е било извършвано.

Причини за загиване на нервни клетки

Гибелта на неврони се провокира от множество разнообразни фактори – травматични увреждания, заболявания на сърдечно-съдовата система, инфаркти, инсулти, автоимунни патологии, действие на инфекции, на стрес.

На последния аспект следва да се обърне специално внимание. Споменатата теза, че нервните клетки не се възстановяват, води своето начало точно от това.

 При стресова ситуация в организма рязко се освобождават специфични хормони – кортизол, адреналин и норадреналин. Тези вещества оказват изразено съдосвиващо действие.

Малките съдове и капиляри вследствие на това частично ограничават транспортните си функции, и към всички клетки, включително и към нервните, по-трудно постъпват кислород и хранителни вещества.

Колкото по-продължително е въздействието на стресовия фактор, толкова са по-тежки последствията. Допълнително ситуацията се задълбочава от атеросклеротичните изменения на вътрешната стена на кръвоносните съдове.

Разрушаването на невроните се способства от употребата на алкохол. По данни от изследванията 100 грама твърд алкохол разрушава приблизително 8000 неврона.

Негативните психически състояния, сред които депресия, също внасят своя принос в деградацията на неврони, доколкото тяхното протичане често се съпровожда с едни и същи патологични механизми, в чиято основа е стресът.

Как да подсилим нервните клетки

За да поддържаме оптимален баланс на функциониране и енергията на нервните клетки, съществуват общоприети полезни правила:

  • Балансирано хранене, с необходима концентрация на животински белтъчини, мазнини, витамини, микроелементи;
  • Здравословен начин на живот;
  • Спазване на правилен режим на сън и отдих;
  • Интелектуални натоварвания;
  • Социална и сетивна активност;
  • Достатъчен обем на физическо натоварване и прекарване на време на открито, за ефективно насищане на клетките с кислород.

Разбира се, съществуват разнообразни препарати, оказващи стимулиращо въздействие на невроните, но следва да се приемат по медицински показания, при наличие на някакви патологии.

За справяне с предизвикателствата на външните обстоятелства помага невропластичността, способността към компенсация и пренастройване.