Последствията от инфаркт

При вече прекаран инфаркт, пристъпи на стенокардия и при значителни отлагания в артериите на сърцето са необходими мерки за вторична профилактика на сърдечни заболявания.

Това е комплекс от мероприятия, който включва грижа за сърцето, контрол на холестерола и прием на лекарства, промени в хранителния режим. Целта е предотвратяване на опасни усложнения. Това ще позволи съществено подобряване на качеството на живот и увеличаването на неговата продължителност.

Първична и вторична профилактика на болестта – каква е същността

Много се говори за първична и вторична профилактика на редица заболявания, това се отнася и за исхемична болест на сърцето /ИБС/.

Първична профилактика е необходима и за тези, които нямат проявления на ИБС, както и при липса на отклонения в изследванията, макар и да е възможно „лошият” холестерол да е повишен.

Профилактични мероприятия могат да помогнат за предотвратяване на проблеми със сърцето, ако предварително се погрижим за своето здраве. Пример за такава грижа са някои превантивни мерки – промяна на храненето, спиране на цигарите.

Ако болният вече се лекува, има признаци на болестта, изменения в сърцето и кръвоносните съдове, е необходима вторична профилактика. Това е свързано със сериозен риск от усложнения, който е необходимо да се контролира.

Контрол на холестерола

Основната разлика между предотвратяване на временни проблеми със сърцето и лечение на вече установено сериозно кардиологично заболяване, каквото е ИБС – това е активността на мероприятията.

Основният акцент, който се поставя, за да се понижат рисковете за здравето, е определяне на нивата на „лошия” холестерол. Целта е достигане на ниво под 100 мг на децилитър или 2.59 милимола на литър кръв.

Колкото по-ниски са нивата на лошия холестерол, толкова по-добри са прогнозите. При много висок кардиологичен риск заради диабет и прекарани в миналото сърдечни пристъпи е желателно лошият холестерол да се свали под ниво от 70 мг на децилитър или 1.82 милимола на литър кръв.

За понижаване на лошия холестерол се назначават лекарства, статини, които блокират образуването на чернодробен ензим, използван от организма за синтез на холестерол.

Защо са необходими тези лекарства

Тези препарати предизвикват много спорове в научните среди, но много лекари ги изписват във високи дози с цел профилактика на ИБС. Целта е понижаване на концентрацията на лошия холестерол.

Изследванията също показват, че при голям процент от подлежащите на вторична профилактика, които започват с ниска доза, се постига добър контрол на нивата на „лошия” холестерол. И при тях не се наблюдава значително повишение.

Статините също в известна степен повишават нивата на добрия холестерол, който действа в кръвта и спомага за отстраняване на „лошия” или на липопротеините с ниска плътност. Това е причината да се смята, че предпазва от сърдечни заболявания.

При прием на статини съществува риск от странични ефекти, макар и неголям, които се проявяват със следната симптоматика:

  • Неприятни усещания в мускулите и ставите – за кратък или продължителен период;
  • Слабост;

Честотата на тези странични ефекти има тенденция към нарастване при по-високи дози. При малък брой хора проблемите са толкова сериозни, че се налага временно спиране на статините, а понякога и завинаги.

Какво е важно при болно сърце и прием на медикаменти

При профилактика на усложнения на сърдечни заболявания е важно да се помни, че колкото по-висока е дозата лекарства, толкова по-голяма е вероятността от странични ефекти.

Затова е необходимо хората да реагират на сигналите, които подава техният организъм. Неприятните симптоми трябва да се съобщават на лекуващия лекар. Дозата може би трябва да бъде коригирана или е необходимо преминаване към друг вид лекарства, което може да отстрани проблема.

Статините влияят на синтеза на определен ензим в черния дроб и е необходимо на всеки 3-6 месеца да се правят кръвни изследвания, за да се коригират навреме измененията на функциите на черния дроб.

Статините не заменят храненето и промените в начина на живот за понижаване на нивата на холестерола. При исхемична болест на сърцето може да се наложи пожизнен прием на лекарства за поддържане на лошия холестерол в нормални граници.