Какви са предимствата и недостатъците на конформизма

Мария
Написана от Мария май 9, 2015 13:43

Какви са предимствата и недостатъците на конформизма

Акценти:

  • Конформизъм - положителни черти
  • Конформизъм - предразсъдъци
  • Предубеждения против малцинствата

Свързани:

Още в древността философите се обединили около това, че човек не може да живее в социум и да бъде независим от него. В продължение на целия си живот индивидът има пряка или комуникация с други хора, като той може да въздейства върху тях или те да му оказват влияние.

Често човек променя своето поведение или мнение под влиянието на обществото, съгласявайки се с чуждата гледна точка. Такова поведение е обусловено от способността към конформизъм.

Феноменът конформизъм

Произхожда от латинската дума conformis /подобен, своеобразен/, това е морално-политическо понятие, обозначаващо способността на човек да се приспособява, пасивно съгласия със съществуващия порядък на нещата, с господстващите мнения и т.н.

Под него попада липсата на собствена позиция, безропотното следване на всякакви шаблони, които са най-разпространени – традиции, признати авторитети, мненията на мнозинството и т.н.

Явлението конформизъм е описано за първи път от американския психолог С. Ашем през 1951 година.

В съвременните изследвания то е обект на изучаване от 3 науки – психология на личността, социална психология и социология, поради това целесъобразно е да се разграничават конформизмът като социално явление и конформното поведение като психологическа особеност на човека.

В психологията под конформизъм се подразбира податливостта на реален или въображаем натиск от страна на групата, при това човек изменя поведението си и личностните си представи в съответствие с позицията на болшинството, като по-рано той е правел разграничение между тях.

Човек се отказва от собственото си мнение и безусловно се съгласява с позицията на околните независимо от това, до колко тя съответства на неговите собствени представи и усещания, приетите норми, морално-етичните правила и на логиката.

Условия за възникване на конформно поведение

Установено е, че характеристиките на групата и индивидуалните особености на човека оказват влияние върху развитието на конформизма на личността по отношение на изискванията на групата. З

За възникването на това явление способстват следните условия:

• Ниска самооценка на отделния човек;
• Чувство за собствена некомпетентност на човека, на когото му предстои решаването на сложна задача;
• Солидарност към групата – ако поне един от членовете има мнение, различаващо се от общото, ефектът на натиска и на човек му става по-лесно да възразява и да не се съгласява.
• Многочисленост на групата – максимално влияние се наблюдава при групи от 5 човека, по-нататъшното увеличаване на броя на нейните членове не води до увеличаването на ефекта на конформизма.
• Високо обществено положение и авторитет на групата – ако е съставена от експерти или значими за отделния човек хора;
• Публичност – хората показват по-високо ниво на конформно поведение, ако им е необходимо открито да изразят своето мнение за околните.

Предимства и недостатъци на конформизма

За положителни черти на конформизма могат да се определят:

• Повишаване на солидарността и сплотеността в кризисни ситуации, което помага на членовете на колектива по-лесно да се справят с тях.
• Улесняване на организацията на съвместната дейност;
• Намаляване на времето за адаптация на човека в колектива;

Но феноменът на конформизма бива съпътстван и от отрицателни черти, включително:

• Загуба на способност за самостоятелно вземане на решения и за ориентация в необичайни условия;
• Създаване на условия и предпоставки за развитие на радикални секти за осъществяване на масови убийства и геноцид.
• Развитие на различни предразсъдъци и предубеждения против малцинствата.

Какви са предимствата и недостатъците на конформизма
4.5 (89.03%) 62 глас[а]

Мария
Написана от Мария май 9, 2015 13:43
Напиши коментар

Няма коментари

Все още няма коментари!

Съжаляваме, все още няма публикувани коментари, но ти може да си първият, който ще направи това!

Напиши коментар
Виж коментарите

Напиши коментар

Твоя email няма да бъде публикуван.
Задължителните полета са маркиран с *

Най-четени публикации

Торбалан - Онлайн магазин за забавни щампи