Гордостта е усещането за собствената значимост и уникалност, което възниква на основата на извисяване над другите. Това свърхразвито Его поражда високомерие, презрение, желание за унизяване на другите, за осъждане.

Причината е в чувството за собствена важност или гордостта – високомерие или тщеславие, проста и сложна едновременно. Изследванията на психоаналитик Адлер показват, че мотивацията на всички хора за развитие се крие в техния вроден комплекс за непълноценност.

Именно в него е и основата за възникване на гордостта впоследствие. От тази гледна точка гордостта действа като психологическа патерица, която помага на човек да поддържа собственото си самоуважение.

Голямото Его ни приближава до състоянието на Твореца, в което можем максимално да реализираме своя потенциал, неговата светла страна.

Тъмната страна Егото е попадането в илюзия, в която човек отделя себе си от света и дори му се противопоставя. Наличието на болна гордост може да се разпознае по следните признаци:

• Желание човек да бъде винаги и във всичко прав;
• Винаги да побеждава;
• Желание да постъпва изключително и само, съблюдавайки собствените си интереси;
• Готовност да носи отговорност за постъпките и съдбата на другите;
• Неприемане на каквито и да било съвети;
• Ако оказва помощ, то е „от високо“;
• Желание да дава съвети, когато такива не са му искани;
• Категоричност в своите изказвания и разсъждения;
• Неспособност искрено да благодари на другите хора;

В резултат на гордостта е възможно човек да се разочарова и да се обиди на хората, които обикновено са около него. И чувства вътрешно напрежение при общуването с други хора и редовно попада в конфликти.

Технология за управление на гордостта

• Способ №1 – вършете „мръсната работа“. Работа, която вие смятате, че е под достойнството ви. По този начин вие много добре ще заземите чувството ви за собствена важност.

• Способ №2 – мисловно преклонение – когато се срещате с някой човек мислено му се покланяйте. Поклоните от древността са били ритуали за почитане на ближния на фона на подценяване на собствената значимост;

• Способ №3 – приемайте другите хора – околните не са длъжни да бъдат такива, каквито вие желаете. Приемайте хората с всичките им особености, дори ако това не ви харесва.

• Способ №4 – максимално внимание към говорещия. Първоначално се постарайте да разберете, а след това и да бъдете разбран. Мълчаливо слушайте говорещия и не отговаряйте веднага. Старайте се да вниквате в смисъла на всяка дума.

• Способ №5 – всеки ден благодарете. Дори и минималното действие, насочено по отношение на вас посрещайте с благодарност, която е искрено и идва направо от сърцето ви.

Всяка сутрин избирайте един от тези методи и го практикувайте в рамките на деня. Простите по своята същност методи са доста задълбочени и ефективни по съдържание.

Резултатите ще се появят във вид на положителни емоции, вдъхновение, благодарност, радост и удовлетворение.

И повече никаква гордост.

Като допълнение следва да отбележим, че не всички проявления на гордостта могат да се оценят като отрицателни, например желанието на гордия човек да побеждава е всъщност изключително полезно, а и дори задължително, качество за оцеляването на един бизнес не само в България, но и по всяка цена.

Разбира се и това желание не трябва да е безгранично, тъй като може да тласне човек към необмислени постъпки, но в разумни граници е абсолютно задължително за добро представяне в бизнеса.