Майките знаят как се правят някои неща много по-добре, а татковците имат други важни функции.

С какво бащите не следва да се захващат

1.Лична хигиена

Детето трябва да се възпитава как да поддържа лична хигиена от майката. Защото мъжете обикновено небрежно подхождат към грижите за себе си. Забравят да си измият зъбите, ръцете след разходка или ходене до тоалетна – това е на практика норма за много мъже.

Затова майката е по-добре да се заеме със задачата да възпита детето как да се грижи за себе си.

2.Ред у дома

За чистотата у дома отговаря предимно нежния пол. Това съвсем не означава, че трябва момичетата да се учат да мият пода още от ранна възраст, а момчетата – само да изхвърлят боклука.

Най-добре и момчета, и момичета еднакво да бъдат възпитавани как да чистят и да подреждат след себе си и да въвеждат ред в своята стая.

Майката ще реализира по-последователно тази задача с възпитанието на детето, тъй като се обръщаме много по-голямо внимание на чистотата от таткото.

За повечето женени мъже редът у дома е опция, която се случва без негово участие и полагането на усилия за това.

Затова на средностатистическия мъж, дори и през ум не му минава да учи своя син или дъщеря да подрежда или да почиства след себе си. След него също чисти съпругата.

В случаите когато и жената не си пада много по поддържането на чистота и уют, децата, както, растат, без да осъзнават необходимостта да се поддържа уют и чистота у дома.

3.Инстинкт за самосъхранение

Мъжкият подход помага на детето да се социализира по-добре в обществото, и това е истината. Но функциите на майката не са само нежност и закрила.

Детето трябва да се научи да урежда спорните ситуации без конфликтно, което е много важно при общуване с хора.

Ако таткото казва на детето да не се дава и да не позволява да го обиждат, то майката обикновено учи проблемите да се решават с думи, тоест да има договаряне.

Майчиният подход позволява да се оцени ситуацията, да се разбере, че превесът не е на негова страна, и да се избяга открития конфликт.

Бащиният подход – да се решава всичко с противопоставяне, юмруци, да се стига до бой, без да се мисли за последствията.

Да не се даваш да те тъпчат, е важно умение, понякога не може да се мине без отпор. Но майчиният подход позволява да се направи трезва преценка на силите, основава се на умението за договаряне.

Този житейски принцип помага не само за избягване на травми и разочарования, но и отношенията с хората да се градят не от позицията на силата.

4.Формиране на вкус

Обикновено именно жените отговарят за покупката на продукти, планиране на бюджета и това с какво ще бъде облечено детето.

Майката знае всички модни тенденции в сферата на детските дрехи, а също и тези марки, на които може да се има доверие.

Децата, които виждаме на улицата, са облечени с това, което мама е купила. Това означава, че за формирането на вкуса на детето и това как трябва да се облече, отговарят майките до известна степен.

Обикновено татковците имат доста мъглява представа за това от какви дрехи има нужда детето. Татковците често сами не знаят какво да облекат без помощта на мама.

5.Преодоляване на кризисни периоди

Повечето от татковците възприемат децата просто и без много да се замислят. Детето за тях съществува извън времето и пространството.

Татковците не разбират и не приемат кризите, с които се сблъскват малчуганите, докато растат.

За много от бащите не е ясно защо детето се държи така, а не по друг начин в тийнейджърска възраст.

Малко мъже четат книги по психология. Те си мислят, че детето не се държа както трябва, защото просто се лигави и капризничи. Татковците не могат да проникват в дълбокия вътрешен свят на детето.