Абсцес на панкреаса – това е тежко протичащо заболяване, което обикновено е с вторична природа. Същността на тази патология се заключава в това, че в тъканите на панкреаса се формира ограничена кухина, изпълнена с гнойни некротични маси.

Тази патология е изключително опасна. В случай че не се проведе навреме хирургична намеса, на практика в 100% от случаите се стига до летален изход.

Този патологичен процес може да се усложни от разпространение на гнойна възпалителна реакция на редица разположени в близост органи, а също и с масивни кръвотечения.

Понякога абсцесът на панкреаса също се нарича гноен панкреатит. Но тези термини са принципно различни. При гноен панкреатит възникналото нагноение е с дифузен характер, а при заболяването разглеждано в тази статия, се наблюдава ограничено струпване на гной.

Точни сведения за разпространението на тази патология сред населението няма. Но е известно, че мъжете се сблъскват с него няколко пъти по-често, отколкото жените.

В преобладаващия брой абсцесът е с вторична природа. Това е признак, че неговото развитие се предшества от остър или вторичен панкреатит.

Следва да се отбележи, че гнойната кухина в панкреаса може да се формира при абсолютно всякакви варианти на панкреатит, освен при оточен.

Според статистиката острият панкреатит в приблизително 4% от случаите се усложнява от образуване на гнойник.

Още един интересен момент е, че много често на фона на антибактериалната терапия, което значително влошава прогнозата за живота на болния.

Установено е, че най-често с абсцеса на панкреаса се сблъскват хора, които хронично злоупотребяват с алкохол, като първично се предшества от развитие на алкохолен панкреатит.

Днес точен механизъм за развитие на този патологичен процес все още остава под въпрос. Предполага се, че от съществено значение е вторично разпространената инфекциозна флора.

Най-качество в качеството на възбудители се разграничават ентеробактерии, а също и ешерихия коли.

В резултат на възникналия панкреатит се уврежда стената на самия панкреас. Под въздействието на образуваните ензими този процес става още по-активен. Всичко това може да доведе до развитие на панкреонекроза.

Същността на това заболяване е, че в тъканите на жлезата се формират псевдокисти.

При проникване на инфекциозна флора в такова образувание се формира ограничена кухина, изпълнена с гнойни маси.

Понякога в панкреаса се откриват не единични, а множество абсцеси, поради което състоянието на болния започва да страда.

Сред предразполагащите фактори за развитие на този патологичен процес са проведени оперативни интервенции на панкреаса, неправилно подбрани антибактериални препарати, съпътстващи заболявания на храносмилателната система, а също и понижено ниво на имунна защита.

Симптоми при абсцес на панкреаса

Гнойната кухина при това заболяване обикновено се формира постепенно. Средно се появява 2-3 седмици след началото на остър панкреатит.

Болният обръща внимание на значително усилване на всички по-рано присъстващи симптоми.

Наблюдава се общо повишение на телесната температура, което се съпровожда със слабост, втрисане, обилно потоотделяне, отслабване на апетита и главоболие.

Диагностика и лечение на заболяването

Първоначално за диагностика на това заболяване е необходимо провеждане на редица лабораторни изследвания, които включват общ и биохимичен анализ на кръвта.

Абсцесът на панкреаса е директно противопоказание за хирургична намеса. Операцията се провежда с ендоскопски метод или посредством срединна лапаротомия.

Гнойната кухина се отваря и се дренира. Паралелно се назначават антибиотици, обезболяващи и мероприятия по дезоинтоксикация.