Терминът „алергичен васкулит” включва в себе си група различни по своите клинични проявления патологии, обединяващ момент, за които е възпалението, развиващо се в съдовата стена и което има асептичен характер.

В основата на възникване на този патологичен процес са алергични реакции, възникващи в отговор на контакт на организма с инфекциозно-токсични фактори.

Обикновено при това заболяване се засягат само повърхностни съдове, разполагащи се в кожата и в подкожната мастна тъкан.

Но при отделни форми на алергичен васкулит специфичните изменения се формират и в съдовите структури, кръвоснабдяващи вътрешните органи, което често е с неблагоприятна прогноза.

Причини, рискови фактори

Няма точни данни за разпространението на алергичен васкулит сред населението. Все пак има известна взаимовръзка  с възрастта на пациента.

Като пример може да се посочи, че хеморагичният васкулит в преобладаващия брой случаи се развива при деца на възраст до 14 години.

Роля във възникването на алергичен васкулит играе съвкупността от няколко фактора. Най-често развитието на това заболяване се обуславя от алергични реакции, формиращи се в отговор на проникване в организма на инфекциозна флора.

Сенсибизацията на организма може да бъде обусловена от различни вируси, бактерии или гъбички. В този случай основа е ролята на хроничните инфекциозни огнища в организма.

Освен това, доста често възпалението се развива на фона на контакта с организма на определени видове лекарствени препарати и химически вещества.

Когато говорим за химически вещества, предполагаме дори битова химия. Като потенциални алергени сред медикаментите са антибиотици, витамини, инсулин, нестероидни противовъзпалителни и много други препарати.

В редица случаи алергичният васкулит се обуславя от специфични реакции, формиращи се в отговор на употребата на определени храни. Растителни и много други алергени също могат да изиграят своята роля.

Съществуват голямо количество фактори, които повишават риска от развитие на това заболяване. Първо, това са различни проблеми с обмяната на веществата и сърдечно-съдовите патологии.

Възпалителните заболявания от страна на стомашно-чревния тракт и черния дроб също имат определен принос към възникването на този патологичен процес. Освен това голяма роля играе изтощаването на организма.

Механизъм на развитие и форми

Механизмът на развитие на това възпаление е обусловен от образуването на циркулиращи имунни комплекси, отлагащи се във вътрешната съдова стена – ендотел.

На фона на протичащите изменения съдовата стена се уврежда, става по-проницаема, и в нея се развива асептичен възпалителен процес.

В зависимост от това какви съдове са били засегнати при алергичен васкулит, се разграничават 2 основни форми – повърхностна и дълбока.

При повърхностен вариант възпалението се развива в съдовете, протичащи вътре в дермалния кожен слой.

Дълбокият вариант се характеризира с въвличане в патологичния процес на артерии и вени, намиращи се в подкожната мастна тъкан.

Симптоми при алергичен васкулит

Съществуват голям брой форми на алергичен васкулит. На първо място – това е хемосидероза. Това заболяване се характеризира с отлагане в повърхностно разположените капиляри на тъмножълт пигмент, обусловен от разпад на хемоглобин.

Съпровожда се със следните симптоми – поява на разпространен петехиален обрив, телеангиектазии и петна, които са с жълтокафяв цвят и малки размери. В редица случаи болният съобщава за сърбеж, но като цяло се чувства добре.

Лечение

Тази болест се открива въз основа на пълен преглед в съвкупност с редица лабораторни изследвания. Първо, необходимо е назначаването на общ и биохимичен кръвен анализ.

Лечението при такова възпаление се състои от използване на антихистамини. На болния се провеждат десенсибилизиращи мероприятия, допълващи средствата.