Аутизъм – що за заболяване е това? Точен отговор на този въпрос досега не е даден, макар и случаите на подобно заболяване в практиката да са се срещали достатъчно много, и вече многократно са описани нейните основни особености.

Но дори в рамките на тази диагноза могат да съществуват различни нарушения и форми на проявление. Някои смятат хората с аутизъм за гениални.

Действително има форми на аутизъм, при които хората да са силно пристрастени по едно занимание. И на практика му посвещават цялото свое време. Но при далеч не всички форми интелектът се запазва в достатъчна степен.

Основни признаци на аутизъм при възрастни

Макар и всеки с това състояние да демонстрира собствен набор от симптоми, които могат да имат различна степен на проявление, съществуват определени признаци на аутизъм, които се смятат за най-типични за това заболяване:

1. Нарушение на социалните контакти

За аутистите е характерно нарушението на вербалното и невербалното общуване, включително и говорни проблеми, недостатъчен интерес към другите хора, както и комуникацията в цялост, а също и затруднения при разбирането на чувствата и усещанията на събеседника – именно поради тази причина аутистът, дори със съхранен интелект може да проявява нетактичност в разговора.

2. Ограничения на интересите

При повечето от болните от аутизъм се наблюдава склонност към фиксиране върху отделни детайли.

Ако детето-аутист може с часове да играе с една единствена играчка или дори с неин детайл, то при възрастните това съсредоточаване се проявява в различни увлечения, характерни за хората, излезли от детската възраст.

3. Проблеми с чувствителността

Аутизмът при възрастните може да се прояви като особеност в сензорното възприятие, свързани с нарушение на чувствителността на някакви анализатори, на един или на няколко. Най-често страда слуха.

Понякога се наблюдава „синестезия“ – замяна на едно усещане с друго. Когато човек започва да „слуша цвят“ и да „вижда звук“.

Аутизмът при възрастните почти не се проявява физиологично, но в редица случаи при хората се наблюдава понижен имунитет и проблеми с храносмилането.

Съхранява ли се интелекта при хората с аутизъм?

При възрастните може да се проявява по различен начин, в зависимост от формата на заболяването. Различават се следните форми в зависимост от съхранението на интелекта и способностите:

1. Тежка форма, при която интелектуалното развитие страда много силно

Ако при възрастен човек присъства тази форма на аутизъм, му е необходим постоянен надзор, тъй като не е способен, дори и към елементарни начини на обслужване.

Взаимодействието с помощници, и с други хора също, се усложнява от това, че такива болни не са способни да общуват с другите – нито вербално, нито с използването на каквито и да е средства за комуникация.

2. Аутисти, частично способни да общуват

Но дори и такива хора често не използват нормална реч, а други способи за контакт с други хора.

Други явни признаци на аутизъм при тази категория могат да се определят силната привързаност към нещо постоянно – обстановка, дневен режим, хранене, маршрут за разходки, а също склонност към еднотипни движения.

3. Частично съхранение на интелекта и определени способности за самообслужване и контакт

Това са характеристики на представителите на третата категория аутизъм. Макар и да могат да общуват самият процес се затруднява, защото разбирането на обществените норми и рамки им е чуждо, защото изобщо не ценят околните.

4. Група болни, при които аутизмът се проявява слабо

При контакт с такъв човек може да ви се стори стеснителен, нерешителен, затворен и несамостоятелен.

5. Болни с интелект над средното

Заради любимото си занимание могат да забравят за всички – за сън, за храна, и за всичко.