Ако раните заздравяват бавно, затова е възможно да има няколко причини – инфекции, отслабен имунитет, захарен диабет, напреднала възраст и недоимък на витамини в организма. При наличие на няколко хронични заболявания е нужно внимателно да се следи за образуващи се рани.

Инфектиране на рани

Инфекцията на раната е най-разпространената причина за забавено заздравяване. Инфектиране е възможно да се случи при попадането на чужди тела, микроскопични частици, носещи със себе си патогенни бактерии.

Често инфекцията попада, поради несвоевременно или неадекватно лечение. При наличие в раната на инфекциозен процес се забавя образуването на колаген, което влошава регенерацията на раната.

Раните от ухапвания на различни насекоми заздравяват винаги трудно, особено при хора над 65-годишна възраст и при захарен диабет. Възможно е да се наложи предписването на вътрешно или локално прилагане на антибиотици, провеждане на хирургична обработка на раната.

Специално лекарства за рани образувани от ухапвания няма.

Слаб имунитет

Скоростта на заздравяване на раните много зависи от състоянието на имунната система. Недостатъчните защитни сили на организма способстват за развитието на инфекциозен процес в организма, което е възможно да забави темповете на регенерация на кожата.

Захарен диабет

Трудно заздравяват раните и при хората, страдащи от захарен диабет. Първоначално раната може да засъхне и да се образува коричка, но след това да се напука и да започне да събира гной.

Отоците на крайниците, които често се развиват при захарен диабет, възпрепятстват бързата регенерация на увредената кожа. Също така този процес се възпрепятства и от влошеното кръвообращение и недостатъчното снабдяването на тъканите с хранителни вещества.

За да се реши проблема с бавното заздравяване на раната при захарен диабет, на първо място за необходими мероприятия, насочени към контролиране на основното заболяване. Болните от захарен диабет е необходимо внимателно да проследяват състоянието на долните си крайници.

Напреднала възраст

Възрастта на човека е един от основните фактори, влияещи на скоростта на регенерация, а също и натрупаните най-често по няколко хронични заболявания.

Незаздравяващите рани в старческа възраст често се съпровождат с такива симптоми като болка, висока телесна температура, отоци, зачервяване, загнояване.
Хората на преклонна възраст следва внимателно да следят състоянието на кожата си.

При появата на травми следва раните да се промиват и да се провежда антибактериална и антисептична обработка.

Важно!

Дълго незаздравяващите рани задължително трябва да бъдат изследвани от онколог.

Недоимък на витамини

Трудно заздравяващите рани при деца и възрастни често е показател за недостатъчност на витамини и минерали в организма. Особено, ако става въпрос за дефицит на витамините от група В, А и К, а също калций и цинк.

Обикновено недоимъкът на тези витамини и микроелементи също се съпровожда с лесна чупливост на косата, ноктите и лошо състояние на зъбите.

В допълнение

Как заздравяват раните?

Може и да не си вярва, но по-задълбоченото разбиране на процесите по зарастване на раните ще ви помогне да изберете правилната тактика на лечение. Процесът на заздравяването протича на няколко етапа:

• Фаза на възпалението – веднага след нанасянето на травмата организмът започна да се бори с проблема. Първоначално в увредената тъкан се формира тромб, за да се преустанови кръвотечението.
• Фаза на пролиферация – започва приблизително от 7-мия ден и е възможно да продължи до 4-тата седмица.
• Фаза на образуването на белег – процесът започва приблизително към 4-тата седмица и може да продължи до 1 година.