Учените отдавна са забелязали възможната връзка между антихолинергичните лекарства и повишения риск от развитие на деменция.

Тези лекарства се използват за лечение на широк спектър заболявания – депресия, хронична обструктивна белодробна болест, хиперактивен пикочен мехур, алергия и стомашно-чревни разстройства.

Защо масово използвани препарати предизвикват слабоумие

Антихолинергичните препарати влияят на мускулите, а също и блокират ацетилхолина – химическо съединение, което взема участие в предаването на нервната възбуда към ЦНС.

Известно е, че антихолинергичните средства предизвикват краткотрайни странични ефекти, сред които объркване на съзнанието и загуба на памет.

Значима връзка с деменцията демонстрират препарати с антихолинергични свойства, сред които антидепресанти, антипсихоптици и противоепилептични лекарствени средства.

При хора на възраст над 55 години, които ежедневно приемат силни препарати от тази група 3 и повече години рискът от развитие на деменция се повишавал с 50%.

Това изследване се явява потвърждение на нарастващото количество фактически данни, свидетелстващи за това, че антихолинергичните препарати имат дългосрочна връзка с риска от развитие на деменция.

Също се подчертава с какви видове антихолинергични препарати са най-силните асоциации. Това е важна информация, която лекарите трябва да знаят при разглеждане на въпроса за назначаване на тези препарати.

Изследователският екип анализира медицинските данни на 284343 възрастни британци.

Сред тях на над 58 000 бива поставена диагноза деменция, повече от 225 000 са контролна група. Всички те били на средна възраст 55 години и повече в периода между 2004 и 2016 г.

Средната възраст на страдащите от деменция била 82 години

Въз основа на изписаните рецепти изследователите определят антихолинергичното въздействие върху всеки от участниците. Установили, че най-често изписваните антихолинергични препарати били антидепресантите, за лечение на световъртеж, против морска болест. А също сред масово изписваните били и препаратите за лечение на хиперактивен пикочен мехур.

След отчитане на други фактори се установява повишен риск от развитие на деменция сред хората, които приемали определен тип антихолинергични препарати – антидепресанти, антипсихоптици и противоепилептици.

Не е установена значима връзка между риска от деменция и антихистамините, релаксанти на скелетните мускули, стомашно-чревни спазмолитици и антиаритмични средства.